Tervetuloa Stokholmin läänin siukkahoitoalueesheen

Met tarjoama Region Stokholmissa terhveys- ja siukkahoitoa. Meän vasthaanotot ja toiminat on monen ihmisen ensi yhteys siukkahoithoon. Meitä on noin 12 000 koleekoja.

Meilä on viis miljoonaa potilasvierailua avoinhoijossa ja 600 000 hoitovuorokautta koko vuoroakuven hoijossa yhen vuen aikana. Sillä tavala met olema Ruottin suuriin hoijonantaja.

Met harjotama toimintaa suuriin osassa Stokholmin läänin kunnissa ja kaikissa Stokholmin kaupunkiosissa. Läänissä assuu noin kaks miljoonaa ihmistä.

Meilä on suuri vastuu

Meän vastuu on suuri ja siksi met olema jatkuvasti töissä parantamassa hoitoa. Met olema vakkuutunheita ette hoito tullee paremaks kun päätökset otethaan potilhaan ja lähimäisten lähelä. Meän toiminat työskentelevät suurela ittenhäiselä mittanauhala ja tuloksen vastuula.

Päämärä on ette meän koleekoila pittää olla eelytyksiä anthaan oikean hoijon oikeala tavala arkipäivän toiminassa. Tämän päämärän saavuttaminen vaatii ette kaikin häätyvät olla töissä selvälä keskitykselä, sekä omassa toiminassa ja yhteistyössä muitten hoijonantajitten kans.

Meän visio, arvoperusta ja toiminantavotheet on perustana meän työle ette asettaa päämääriä toiminale.

Met olema verorahala finansieerattu julkinen hallinto ja panema suuren painon avvoinaisuutheen ja ylheisön oikeus tarkistuksheen.