Turvalinen ja varma hoito

Näilä sivuila sie löyät informasjuunia sinun oikeuksista ja kuinka met olema töissä kehittämästä turvalista ja varmaa hoitoa.

Sie joka olet potilas piät tuntea turvaa meän tykönä. Tärkeä osa tästä on ette sie tunnet sinun oikeuksia. Sekä potilhaana ette lähimäisenä.

Näilä sivuila olema keränheet tietoja sjurnaalipiosta ja kuinka salaisuus toimii. Mutta kans kuinka sie olet osaanottaja siinä hoijossa mitä sie saat ja kuinka sie saatat jättää mielipitheitä ja valituksia.

Met selitämä kans meän potilasturvatyöstä ja kuinka laaturejisteri auttaa kehithään hoitoa.

Sie saatat kans lukea tärkeimistä laista jokka ohjaavat hoitoa ja mikä hoitotakuu on.