קאָנטאַקט

דאָ זענען די קאָנטאַקט־אינפֿאָרמאַציעס צו די צענטראַלער אַדמיניסטראַציע פֿון שטאָקהאָלם קאַונטיס געזונט־סעקטאָר. װילסטו געזונט־אָפּהיט שטעלסטו זיך בעסער אין פֿאַרבינדונג מיט דײַן קליניק.

פּאָסט־אַדרעס:

Stockholms läns sjukvårdsområde

Box 45436

104 31 STOCKHOLM

באַזוך־אַדרעס:

Solnavägen 1E

113 65 STOCKHOLM

טעלעפֿֿאָן און פֿאַקס

טעלעפֿאָניסט: 08-12340000

פּרעסע־טעלעפֿאָן: 08-12340444

פֿאַקס: 08-12349546

אָרגאַניזאַציע־נומער

232100-0016

בליצפּאָסט:

גיב אַכט, שיק קײן מאָל נישט פּאַציענט־אינפֿאָרמאַציעס דורך בליצבפּאָסט. ניץ בעסער דעם זיכערן דיגיטאַלישן דינסט '1177 געזונט־עצות דיגיטאַלישע דינסטן' פֿאַר אַלע געזונט־ענינים.