Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin sprider kunskap om folkhälsa.

Vårt mål är att bidra till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län. Det gör vi genom att sprida och utveckla kunskap om våra fokusområden. 

Vi bedriver folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning samt strategiskt folkhälsoarbete i samarbete med Karolinska Institutet. 

Vår verksamhet innefattar epidemiologisk bevakning och analys, utveckling, utvärdering och stöd till implementering av metoder för hälsofrämjande och förebyggande arbete samt riktlinjer och policys inom folkhälsoområdet.

Vi driver webbplatserna Folkhälsoguiden, Sluta röka-linjen samt står bakom Skolmat Sverige och Elevhälsoportalen.