Forskning och utveckling

Vi arbetar ständigt med att utveckla vården för att vara säkra på att du få bästa möjliga behandling. 

Det gör vi genom att prova nya behandlingsmetoder i olika forskningsprojekt, men också genom att vi tittar kritiskt på vår egen organisation och hur vi kan bli bättre.

I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utveckling och utbildning inom allmänmedicin, psykiatri, beroendevård, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering och folkhälsa. Vi bedriver också forskning om äldrevård tillsammans med flera kommuner. 

Forskningsprojekt är alltid prövade i en etikprövningsnämnd. Detta som en försäkran om att forskningen går till på rätt sätt och att man har tagit ställning till avvägningen mellan nyttan av forskningen och dess eventuella påverkan på behandlingen.

Du bestämmer om du vill delta 

Som patient hos oss kan du bli tillfrågad om du vill delta i forskningsprojekt. Ofta innebär det att du får fylla i ett eller flera frågeformulär eller göra någon kompletterande undersökning.

Det är alltid du själv som avgör om du vill vara med i den studie vi frågar dig om. Ditt beslut påverkar inte den ordinarie behandling som du får. 

Om du skulle passa för pågående projekt så kommer du att få frågan om du vill delta. Du får då noggrann information om vad just det projektet innebär för dig.

Är du intresserad av att vara med i forskningsprojekt - prata med din behandlare.