Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum

BUP Forsknings- och utvecklingscentrum är en sammanhållen resurs för kliniknära forskning, utveckling och utbildning inom BUP Stockholm.

Centret drivs i samverkan mellan Karolinska institutet (KI) och Region Stockholm. De BUP-patienter som behandlas kliniskt på BUP Forsknings- och utvecklingscentrum ingår i olika metodutvecklings- eller forskningsprojekt.