Innovation

Innovation är en viktig del i Region Stockholms arbete för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra regionens verksamheter.

I regionens policy för innovation och digitalisering förklaras begreppet innovation så här:

"Med innovation avses utvecklingen av nya lösningar inom regionens ansvarsområden som leder till förbättringar. Innovationer är nyskapande tjänster, produkter och arbetssätt eller nya sätt att organisera och bedriva verksamhet. En idé blir inte en innovation förrän den har omsatts i verkligheten och skapar nytta."

Vi på Stockholms läns sjukhusområde vill ta till vara på våra medarbetares goda idéer för att skapa nytta i vården, både för patienter och medarbetare. Därför har vi skapat Idé- och innovationsslussen dit medarbetare kan skicka in sina idéer eller behov för att få stöd i innovationsprocessen.

Exempel på en idé som blivit innovation är Alltid öppet-appen som numera har över två miljoner användare.

Vi samarbetar även med andra aktörer kring innovationer så som sjukhus, universitet, högskolor samt näringsliv.

För dig som medarbetare

Medarbetare kan skicka in sina idéer till vår idé- och innovationssluss för att få stöd genom de olika stegen i innovationsprocessen.

Du som är medarbetare i SLSO och har en idé eller ett behov kan läsa mer om vad du kan få hjälp med på Insidan - Idé- och innovationsslussen

Om din innovation har kommit längre än till idéstadiet och behöver finansiering kan du ansöka om medel ur Region Stockholms Innovationsfond.

Företagsförfrågningar/innovationssamarbeten

Vi tar emot företagsförfrågningar angående innovationssamarbeten via Region Stockholms centrala innovationsorganisation. Det går även bra att fylla i Kontaktformulär för företag och innovatörer.