Akademiskt primärvårdscentrum

Akademiskt primärvårdscentrum bedriver forskning, utbildning och utveckling inom primärvården.

Akademiskt primärvårdscentrum bildades den 1 januari 2015 då Centrum för allmänmedicin och de akademiska vårdcentralernas nätverk gick samman. 

Det nya primärvårdscentrat arbetar med utbildning, forskning och utveckling för studenter och medarbetare i primärvården. Det sker i nära samverkan med olika aktörer inom hälso- och sjukvården, universitet, högskolor och andra.

Akademiska vårdcentraler

På våra akademiska vårdcentraler får sjukvårdspersonal som är under utbildning delta i det dagliga arbetet med patienter. 

Akademiska vårdcentraler är ett samarbete mellan Region Stockholm, Karolinska Institutet och högskolorna Ersta Sköndal, Röda Korset samt Sophiahemmet.

De akademiska vårdcentralerna utgör en mötesplats för olika professioner, ger pedagogiskt stöd och förutsättningar att skapa nätverk. Detta för att säkerställa kvalitet i utbildning, forskning och klinisk verksamhet inom primärvården.

Vad är primärvård?

Till primärvården hör husläkarmottagningar, vårdcentraler, barn- och mödrahälsovård (BVC och MVC), ungdoms- och mansmottagning, rehabilitering och närakuter.