Akademiskt primärvårdscentrum

Akademiskt primärvårdscentrum bedriver forskning, utbildning och utveckling inom primärvården.

Akademiskt primärvårdscentrum bildades den 1 januari 2015 då Centrum för allmänmedicin och de akademiska vårdcentralernas nätverk gick samman. 

Det nya primärvårdscentrat arbetar med utbildning, forskning och utveckling för studenter och medarbetare i primärvården. Det sker i nära samverkan med olika aktörer inom hälso- och sjukvården, universitet, högskolor och andra.