Centrum för arbets- och miljömedicin

Centrum för arbets- och miljömedicin arbetar för att minska arbets- och miljörelaterad ohälsa genom att identifiera och förebygga risker i arbets- och omgivningsmiljön. 

Det gäller främst hälsorisker som orsakas av:

  • Kemiska och biologiska faktorer som till exempel luftföroreningar, kemikalier och allergiframkallande ämnen.
  • Fysikaliska faktorer, till exempel hörselskadande ljud och buller, vibrationer, elektromagnetiska fält och annan strålning samt klimatförändringars direkta och indirekta effekter.
  • Psykosociala faktorer, såsom arbetsorganisation, arbetsvillkor och stress.
  • Ergonomiska faktorer, till exempel tung manuell hantering, obekväma arbetsställningar och stillasittande arbete.

Vi arbetar med patientutredningar och kartläggning av risker, informationsspridning, undervisning och forskning.

Bland våra drygt 70 anställda finns läkare, yrkes- och miljöhygieniker, kemister, biologer, epidemiologer, statistiker, psykologer, beteendevetare, ergonomer, samhällsvetare, sjuksköterskor och kurator.

Patientmottagningar

Vi har två patientmottagningar: Arbets- och miljömedicinska mottagningen och Hudallergimottagningen. De tar emot patienter via remiss.

Mottagningarna gör kliniska utredningar kring ohälsa och besvär som misstänks vara relaterade till patienternas arbets- eller omgivningsmiljö.

Kunskapsspridning och expertstöd

En stor del av vår verksamhet handlar om kunskapsstöd och kunskapsspridning genom exempelvis rapporter, seminarier, nyhetsbrev, undervisning och utbildning. Vi ger också expertstöd till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och andra delar av landstinget.

Forskning

Vi samverkar med Karolinska Institutet i forskning och undervisning, huvudsakligen med Institutet för miljömedicin.