FOU nu

FOU nu (forskning och utveckling) bedriver forskning om äldrevård, även kallat geriatrik.

FOU nu:s verksamhetsidé är att arbeta med forskning och utveckling för äldre personer inom vård och omsorg samt för personer med behov av stöd och omsorg inom LSS-området. 

FOU nu drivs av Region Stockholm tillsammans med kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna stad, Upplands-Bro och Upplands Väsby.