Kvalitet

Det viktigaste för oss som jobbar i Stockholms läns sjukvårdsområde är att våra patienter och brukare får bästa möjliga vård och behandling.

God vård

SLSO erbjuder en säker och effektiv vård och behandling utifrån bästa kända kunskap. Att bli sedd och hörd, både som patient, brukare och närstående är en viktig del i det arbetet. 

Vården präglas av helhetssyn, delaktighet för patient och brukare, gott bemötande och hög tillgänglighet. Hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt ingår som en naturlig del i vården. Vår vision är att ge "Rätt vård när och där du behöver".

Tillsammans med Karolinska Institutet (KI) och andra högskolor bedrivs forskning, utbildning och projekt för att öka kunskapen och utveckla vården. 

Kvalitetsarbete i vården

För att ge en god vård är det viktigt att veta vad patienterna och brukarna tycker om vården. Nationella patientundersökningar görs därför regelbundet och vissa av våra enheter genomför egna undersökningar. Resultatet från undersökningarna används sedan i kvalitetsarbetet.

Synpunkter

Oavsett om du är patient eller anhörig ska du känna dig nöjd både med det mottagande du får hos oss och resultatet av vården vi ger.

Vi välkomnar dina synpunkter som du i första hand ska ge till den enhet du varit i kontakt med. Om det av någon anledning inte passar finns andra sätt att framföra dem på. Se länk.

ISO-certifiering

SLSO är certifierade mot följande standarder:

  • ISO 9001:2015 Kvalitetsledning
  • ISO 45001:2018 Arbetsmiljöledning
  • ISO 14001:2015 Miljöledning

Stockholms läns sjukvårdsområdes styrande princip för kvalitet

Utifrån evidensbaserad kunskap erbjuder Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) en god, säker och värdeskapande vård för patienten. Vården präglas av delaktighet, gott bemötande och hög tillgänglighet.