Vård i rätt tid

Vi har som mål att du ska få vård i rätt tid, men om du av någon anledning skulle få vänta för länge så gäller det här.

Vårdgarantin

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver. Det gäller olika tidsgränser för primärvården och för specialistmottagningar.

Kontakta din mottagning om du har frågor. De ska kunna ge information om vårdgarantin och din väntetid. Din mottagning kan också hjälpa dig att hitta en mottagning som har kortare väntetid i de fall vårdgarantin inte kan uppfyllas. 

Klocka

Vad är vårdgaranti?

Vårdgarantin är en del av hälso- och sjukvårdslagen och anger inom vilka tidsgränser du ska erbjudas vård från regionen.