Nämnd

Nämnden för förvaltningen Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är tillsatt av Stockholms regionfullmäktige.

Nämnden ansvarar för att organisationen drivs i enlighet med de generella och specifika direktiven från ägaren, Region Stockholm. Nämnden godkänner verksamhetsplan och ekonomiska ramar samt utser SLSO:s sjukvårdsdirektör.

Närsjukvårdsdirektör Maria Ohlson Andersson har det övergripande ansvaret för SLSO:s styrning och ledning. 

Medlemmar i nämnden

Barbro Naroskyin, ordförande

Barbro Naroskyin, är ordförande i SLSO:s nämnd sedan januari 2019. Barbro har tidigare varit hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting. Hon är utbildad sjuksköterska och vårdlärare och har även varit chef inom ambulanssjukvården i Stockholms läns landsting, landstingsdirektör i Uppsala län samt landstings- och regiondirektör i Region Östergötland.

Ann-Christine Jenvén

Ann-Christine Jenvén har arbetat i Stockholms stad som stadsdelsdirektör för Södermalm. Hennes utbildningsbakgrund är socionom. Bland tidigare anställningar kan nämnas förvaltningschef inom kommunal socialtjänst och omvårdnad inklusive kommunal hälso- och sjukvård, primärvårdsdirektör i Närhälsan, den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen.

Bo Svedberg vice ordförande

Bo Svedberg var tidigare ekonomidirektör i Region Gävleborg. Bo har lång erfarenhet av regionverksamhet, men har också arbetat i olika chefsroller inom privat näringsliv. Han har varit styrelseordförande i Norrsken AB.

Inger Ros

Inger Ros är ordförande i patientorganisationen riksförbundet HjärtLung. Hon är också fullmäktigeordförande i Botkyrka. Inger har dessförinnan varit heltidspolitiker i sexton år, dels i Botkyrka kommun med ansvar för vård- och omsorgsfrågor och barn- och ungdomsfrågor, dels som sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Hon var landstingsledamot under perioden 1989-2014.

Martin Schalling

Martin Schalling är professor vid Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi samt Centrum för Molekylär Medicin vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Han fick sin läkarexamen vid Karolinska Institutet 1983 och doktorerade 1990 vid samma universitet. Målet med hans forskning är att identifiera faktorer som ökar risken för psykiatriska och metabola sjukdomar och att förbättra diagnostik och behandling. Martin Schalling är ordförande i Fonden för psykisk hälsa och styrelsemedlem i Suicide Zero.

Personalrepresentanter

Kommunal: Carina Wester ordinarie, Erika Mellqvist ersättare

SACO: Barbro Lindquist, ordinarie (Sveriges Arbetsterapeuter), Suzana Turkalj Pavlavkovic, ersättare (Läkarförbundet)

TCO: Jörgen Ekström, ordinarie (Vårdförbundet), Ulf Bengtsson, ersättare (Vision)

Senast ändrad 2024-06-25