Vård hos oss

Stockholms läns sjukvårdsområde erbjuder vård i livets alla skeden.

Våra verksamheter

Våra verksamheter finns i merparten av länets kommuner och stadsdelar. Inom primärvården hittar du bland annat vårdcentraler, närakuter, barn- (BVC) och mödrahälsovård (BMM), ungdomsmottagningar och rehabiliteringsenheter.

Vi har specialiserade verksamheter inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, ätstörningsvård, beroendevård och rättspsykiatri. Vi bedriver också hjälpmedelsverksamhet, habilitering och hälsa, vård för äldre (geriatrik) och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).

Våra mottagningar, kliniker och andra verksamheter är många människors första kontakt med sjukvården. 

Det ska gå snabbt att få rätt vård hos oss. Att bli sedd och hörd är viktigt, både för dig som är patient och för dig som är närstående.

Om Stockholms läns sjukvårdsområde

Vi är en del av Region Stockholm och har i uppdrag att utveckla och ge vård nära dig. Vår övertygelse är att vården blir bättre när beslut fattas så nära patienten som möjligt. 

Vårt ansvar är stort och vi arbetar därför löpande med att förbättra vården. Tillsammans är vi omkring 11 000 medarbetare med visionen att ge "Rätt vård när och där du behöver".

Vår strävan är att du som bor i Stockholms län ska känna dig trygg och uppleva att du får en säker och tillgänglig vård. Som patient hos oss ska du känna dig nöjd både med det mottagande du får och resultatet av den vård vi ger. 

Osäker på var du får bäst hjälp?

Ring sjuksköterskorna på telefonnummer 1177 för råd om sjukdomar och vård dygnet runt. 

Du kan också besöka 1177.se för information om hälsa, sjukdomar och vård.