Informationsmaterial

Här hittar du informationsmaterial som du är välkommen att läsa direkt eller ladda ner. 

Några fakta om Stockholms läns sjukvårdsområde

  • Antal anställda: cirka 12 000 helårsarbetande
  • Omsättning: 15,6 miljarder/år inkl. ~1,1 mdkr i PO-pålägg (personalomkostnadspålägg)

Företagspresentation 2023

Verksamhetsplan 2024

Här kan du läsa verksamhetsplan 2024 och planår 2025-2026 för Stockholms läns sjukvårdsområde.

Patientsäkerhetsberättelse 2023

Läs om mål, strategier och resultat för SLSO:s patientsäkerhetsarbete

Organisationsschema

Här hittar du en överblick över vår organisation. 

Hållbarhets­policy

Ladda ner och läs Region Stockholms Hållbarhetspolicy. Beslutad 2021 - gäller tills vidare.

Stockholms läns sjukvårdsområdes arbetsmiljöpolicy

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en attraktiv arbetsgivare!
Därför vill vi erbjuda:

Stockholms läns sjukvårdsområdes styrande princip för kvalitet

Utifrån evidensbaserad kunskap erbjuder Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) en god, säker och värdeskapande vård för patienten. Vården präglas av delaktighet, gott bemötande och hög tillgänglighet.