Ledning, verksamhet och verksamhetsstöd

Maria Ohlson Andersson

Närsjukvårdsdirektör 
Förvaltningschef 
Övergripande ansvarig SLSO

Karin Persson

Biträdande närsjukvårdsdirektör

Anna Stenseth

Närsjukvårdschef

Ansvar för:

 • Vuxenpsykiatri
 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Rättspsykiatri
 • Beroendecentrum
 • Centrum för psykiatriforskning

Maria Hjalmarsson

Närsjukvårdschef

Ansvar för:

 • Primärvårdsverksamheterna i Stockholms stad
 • Akademiskt primärvårdscentrum
 • Samordning av Stockholmsklustret i primärvårdssamverkan

Martin Forseth

Närsjukvårdschef

Ansvar för:

 • Primärvårdsverksamheterna i södra länet
 • Samordning av södra klustret i primärvårdssamverkan

Suzana Björnstedt Buhovac

Närsjukvårdschef 

Ansvar för:

 • Primärvårdsverksamheterna i norra länet
 • Samordning av norra klustret i primärvårdssamverkan

Ulf Lockowandt

Närsjukvårdschef med ansvar för: 

 • Närakuter
 • Habilitering och Hälsa
 • Akademiskt specialistcentrum
 • Centrum för cancerrehabilitering

Tf Närsjukvårdschef med ansvar för: 

 • Geriatrik
 • ASIH
 • Sluten palliativvård

Johan Franck

FoUU-direktör

Ansvar för:

 • Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
 • Centrum för Arbetsmiljö och miljömedicin
 • Centrum för Centrum för hälsoekonomi informatik och sjukvårdsforskning
 • Verksamhetsstöd FoUU

Elizabet Rajs Haking

Chefläkare

Ansvar för chefläkarfrågor:

 • Psykiatri

Eva Pilsäter Faxner

Chefläkare

Ansvar för chefläkarfrågor:

 • Geriatrik
 • ASIH
 • Habilitering
 • Primärvård
 • Akademiskt specialistcentrum samt närakuter

Svante Nyberg

Tf Avdelningschef Patientsäkerhet

Anders Hult

CIO 

Ansvar:

 • Verksamhetsstöd Digitala tjänster

Carina Lamroth Martinsson

Operativ direktör

Ansvar:

 • Fokus på verksamhetsövergripande utveckling samt att verka för en ökad förändringstakt avseende digitalt vårdutbud och arbetssätt.

Caroline Ekman

Kommunikationsdirektör

Ansvar:

 • Verksamhetsstöd Kommunikation

Lisa Lundgren

Tf HR-direktör

Ansvar:

 • Verksamhetsstöd HR

Mikael Lindgren Ebenholtz

Administrativ direktör

Ansvar:

 • Verksamhetsstöd upphandling fastigheter och säkerhet

Rikard Lindqvist

Tf Ekonomidirektör