Ledning, verksamhet och verksamhetsstöd

Maria Ohlson Andersson

Förvaltningschef
Närsjukvårdsdirektör
Övergripande ansvarig SLSO

Karin Persson

Biträdande närsjukvårdsdirektör

Verksamhetsområdeschef primärvård

Suzana Björnstedt Buhovac

Närsjukvårdschef

Ansvar för:
- Primärvårdsverksamheterna i norra länet
- Samordning av norra klustret i primärvårdssamverkan

Verksamhetsområdeschef primärvård

Martin Forseth

Närsjukvårdschef

Ansvar för:
- Primärvårdsverksamheterna i södra länet
- Samordning av södra klustret i primärvårdssamverkan

Maria Hjalmarsson

Maria Hjalmarsson

Närsjukvårdschef

Ansvar för:
- Primärvårdsverksamheterna i Stockholms stad
- Akademiskt primärvårdscentrum
- Samordning av Stockholmsklustret i primärvårdssamverkan

Anna Stenseth

Närsjukvårdschef

Ansvar för:
- Vuxenpsykiatri
- Barn- och ungdomspsykiatri
- Rättspsykiatri
- Beroendecentrum
- Centrum för psykiatriforskning

Ulf Lockowandt

Ulf Lockowandt

Tf Närsjukvårdschef

Ansvar för:
- Geriatrik
- ASIH
- Sluten palliativvård

Ulf Lockowandt

Ulf Lockowandt

Närsjukvårdschef

Ansvar för:
- Närakuter
- Habilitering och Hälsa
- Akademiskt specialistcentrum
- Centrum för cancerrehabilitering

Svante Nyberg

Tf Avdelningschef Patientsäkerhet

Elizabet Rajs Haking

Elizabet Rajs Haking

Chefläkare

Ansvar för chefläkarfrågor:
- Psykiatri

Eva Pilsäter Faxner

Chefläkare

Ansvar för chefläkarfrågor:
- Geriatrik
- ASIH
- Habilitering
- Primärvård
- Akademiskt specialistcentrum samt närakuter

Johan Franck

Johan Franck

FoUU-direktör

Ansvar för:
- Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
- Centrum för Arbetsmiljö och miljömedicin
- Centrum för Centrum för hälsoekonomi informatik och sjukvårdsforskning
- Verksamhetsstöd FoUU

Lisa Lundgren

Tf HR-direktör

Ansvar:
- Verksamhetsstöd HR

Mikael Lindgren Ebenholtz

Administrativ direktör

Ansvar:
- Verksamhetsstöd upphandling
fastigheter och säkerhet

Carina Lamroth Martinsson

Carina Lamroth Martinsson

Operativ direktör

Ansvar:
- Fokus på verksamhetsövergripande utveckling samt att verka för en ökad förändringstakt avseende digitalt vårdutbud och arbetssätt.

Anders Hult

CIO

Ansvar:
- Verksamhetsstöd Digitala tjänster

Caroline Ekman kommunikationsdirektör

Caroline Ekman

Kommunikationsdirektör

Ansvar:
- Verksamhetsstöd Kommunikation

Rikard Lindqvist

Rikard Lindqvist

Tf Ekonomidirektör