Ledning, verksamhet och verksamhetsstöd

Karin Persson

Tf sjukvårdsdirektör/ekonomidirektör

Övergripande samordning av Centrala verksamhetsstöden

Ansvar för:
- Verksamhetsstöd Ekonomi
- Hjälpmedel

Verksamhetsområdeschef primärvård

Suzana Björnstedt Buhovac

Närsjukvårdschef

Ansvar för:
- Primärvårdsverksamheterna i norra länet
- Samordning av norra klustret i primärvårdssamverkan

Verksamhetsområdeschef primärvård

Martin Forseth

Närsjukvårdschef

Ansvar för:
- Primärvårdsverksamheterna i södra länet
- Samordning av södra klustret i primärvårdssamverkan

Verksamhetsområdeschef primärvård

Maria Hjalmarsson

Närsjukvårdschef

Ansvar för:
- Primärvårdsverksamheterna i Stockholms stad
- Akademiskt primärvårdscentrum
- Samordning av Stockholmsklustret i primärvårdssamverkan

Anna Stenseth

Närsjukvårdschef

Ansvar för:
- Vuxenpsykiatri
- Barn- och ungdomspsykiatri
- Rättspsykiatri
- Beroendecentrum
- Centrum för psykiatriforskning

Martin Annetorp

Martin Annetorp

Närsjukvårdschef

Ansvar för:
- Geriatrik
- ASIH
- Sluten palliativvård

Ulf Lockowandt

Ulf Lockowandt

Operativ direktör och närsjukvårdschef

Ansvar för:
- Närakuter
- Habilitering och Hälsa
- Akademiskt specialistcentrum
- Centrum för cancerrehabilitering
- Verksamhetsstöd Regional vård-IT

Gabriel Lagercrantz

Gabriel Lagercrantz

Chefläkare

Ansvar för chefläkarfrågor:
- Primärvård

Elizabet Rajs Haking

Elizabet Rajs Haking

Chefläkare

Ansvar för chefläkarfrågor:
- Psykiatri

Eva Pilsäter Faxner

Chefläkare

Ansvar för chefläkarfrågor:
- Geriatrik
- ASIH
- Habilitering
- Akademiskt specialistcentrum samt närakuter

Johan Franck

Johan Franck

FoUU-direktör

Ansvar för:
- Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
- Centrum för Arbetsmiljö och miljömedicin
- Centrum för Centrum för hälsoekonomi informatik och sjukvårdsforskning
- Verksamhetsstöd FoUU

Lars Dahlberg

HR-direktör

Ansvar:
- Verksamhetsstöd HR

Mikael Lindgren Ebenholtz

Administrativ direktör

Ansvar:
- Verksamhetsstöd upphandling
fastigheter och säkerhet

Carina Lamroth Martinsson

Carina Lamroth Martinsson

Tf. Digitaliseringsdirektör/CDO

Ansvar:
- Verksamhetsstöd eHälsa

Caroline Ekman kommunikationsdirektör

Caroline Ekman

Kommunikationsdirektör

Ansvar:
- Verksamhetsstöd Kommunikation

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Rikard Lindqvist

Avdelningschef Verksamhetsstöd ekonomi