Palliativt kunskapscentrum

Det palliativa kunskapscentrumets syfte är att utgöra en kunskapsbank för palliativa frågor och är samfinansierat mellan Stockholms län och flera kommuner inom länet.

Uppdragen kan delas upp i följande:

  • Sammanställa kunskap, från aktuell forskning och utvecklingsarbete, så att forskningsresultat kan omsättas till praktik.
  • Informera, utbilda, utveckla/driva palliativa frågor, stöd och rådgivning för att sprida och öka kunskapen om palliativ vård hos alla personalgrupper som vårdar palliativa patienter.