Upphandling

Stockholms läns sjukvårdsområde bedriver upphandlingar affärsmässigt och effektivt så att varor och tjänster erhålls till rätt pris och kvalitet vid rätt tidpunkt.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) köper varor och tjänster för cirka två miljarder kronor varje år. Flertalet av våra varor och tjänster är upphandlade genom Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Den som är intresserad av att lämna anbud på våra upphandlingar hittar dessa på Regions Stockholm/upphandlingar. Även våra marknadsundersökningar (RFI) och externa remisser publiceras där.

Planerade upphandlingar finns i en upphandlingsplan som är gemensam för alla upphandlande myndigheter inom Region Stockholm - Information om inköp och upphandling.

Om du har frågor som rör upphandlingar är du välkommen att mejla till upphandling.slso@regionstockholm.se