Transkulturellt Centrum

Transkulturellt Centrum arbetar för att öka kunskapen hos hälso- och sjukvårdspersonal i transkulturella frågor.

Transkulturellt Centrum erbjuder landstingspersonalen utbildning och handledning samt samordning och metodutveckling.