Transkulturellt Centrum

Transkulturellt Centrum arbetar för att öka kunskapen hos hälso- och sjukvårdspersonal i transkulturella frågor.

Det gör vi genom att erbjuda landstingspersonalen utbildning och handledning samt samordning och metodutveckling. 

Vi erbjuder ingen sjukvård och du kan inte söka till oss som patient. 

Istället arbetar vi på andra sätt för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland nyanlända och personer med bristande kunskaper i svenska, som är eller riskerar att bli sjuka. Därmed ökar också deras möjligheter till integration, utbildning och deltagande i arbetslivet. 

Vår vision är en god och jämlik hälsa för alla länets invånare.