Välkommen till Stockholms läns sjukvårdsområde

Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi. Våra mottagningar och verksamheter är många människors första kontakt med sjukvården. Vi är cirka 12 000 medarbetare.

Vi är en av Sveriges största vårdgivare och varje år genomför vi nära sex miljoner patientmöten i såväl öppen- som heldygnsvård.

Vi bedriver verksamhet i merparten av kommunerna i Stockholms län och i alla Stockholms stadsdelar. I länet bor cirka två miljoner människor.

Vi har ett stort ansvar

Vårt ansvar är stort och därför arbetar vi löpande med att förbättra vården. Vår övertygelse är att vården blir bättre när beslut fattas nära patienter och närstående. Våra verksamheter arbetar med ett stort mått av självständighet och eget resultatansvar.

Målet är att våra medarbetare ska ha förutsättningar att ge rätt vård på rätt sätt i sin dagliga verksamhet. För att uppnå detta måste alla arbeta med tydligt fokus, både i den egna verksamheten och i samspelet med andra vårdgivare.

Vår vision, värdegrund och verksamhetspolicy ligger till grund för vårt arbete med att sätta mål för verksamheten.

Vi är en skattefinansierad offentlig förvaltning och lägger stor vikt vid transparens och allmänhetens rätt till insyn.

Kontakta oss

Vår centrala administration finns på Solnavägen 1E i Stockholm. Här samlas funktioner inom ledning, HR, ekonomi, kommunikation, administration, upphandling & lokaler, patientsäkerhet och IT.

Postadress:

Stockholms läns sjukvårdsområde
Box 45436
104 31 STOCKHOLM

Besöksadress:

Solnavägen 1E 
113 65 STOCKHOLM

Telefon och fax:

Telefon växel: 08-123 400 00
Fax: 08-123 495 46

Organisationsnummer: 
232100-0016

Några fakta om Stockholms läns sjukvårdsområde

 • Antal anställda: cirka 12 000 helårsarbetande
 • Omsättning: 15,6 miljarder/år inkl. ~1,1 mdkr i PO-pålägg (personalomkostnadspålägg)

En vanlig dag besöker...

 • 4 850 personer våra läkare och distriktssköterskor på vårdcentralerna
 • 3 000 personer våra vuxenpsykiatriska mottagningar
 • 2 025 personer våra primärvårdsrehabiliteringar
 • 1 730 personer våra barnmorske- och BVC-mottagningar
 • 1 500 personer våra mottagningar inom beroendevården
 • 1 020 personer våra barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar
 • 700 personer våra närakuter
 • 750 personer våra mottagningar inom Habilitering & Hälsa
 • 570 personer våra kuratorer eller psykologer i primärvården
 • 400 personer våra somatiska specialistmottagningar