Ung kvinna står med träningsgummiband framför en dator. Hon ser glad ut. På bordet ligger några hantlar.

Digifysisk artrosskola inom rehab

Artros är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige och prevalensen av artros ökar i befolkningen, delvis på grund av att riskfaktorer som övervikt och fysisk inaktivitet ökar. Grundbehandling för artros är patientutbildning och fysisk träning. Med digifysisk artrosskola, som nu införs inom SLSO primärvårdsrehab, kan fler patienter nås i ett tidigare skede än tidigare.

– Digifysisk artrosskola är på alla sätt en god vårdform. Den är kostnadseffektiv, resursbesparande, når ut till fler patienter i rätt tid, ökar tillgängligheten och bidrar till en kvalitetssäkrad utbildning, säger Olof Enström som varit projektledare för det pilotprojekt kring digifysisk artrosskola inom SLSO primärvårdsrehab som pågått under 2023, och som nu permanentas.

Projektet genomfördes på fyra primärvårdsmottagningar inom SLSO och genom att erbjuda digifysisk artrosskola kunde de attrahera en yngre målgrupp i tidigt skede av sin diagnos. 

– Även om det är vanligare att artros drabbar personer efter medelåldern, händer det att man redan i unga år i perioder kan få problem med ledsmärta och svullnad som beror på artros, säger Olof Enström.

Passar många

Enligt Olof Enström passar digifysisk artrosskola de flesta. Utvärderingen visade att möjligheten att i egen takt ta sig igenom informationen och gå tillbaka i materialet var positivt.

– Digifysisk artrosskola stärker patienten som resurs i sin egen vård. Största fördelarna för patienten är dels att väntetiden för att få grundbehandling minskar betydligt, dels att flexibiliteten att ta del av den när det passar patienten bäst ökar. I en konventionell artrosskola behöver patienten komma vissa datum och tider till oss, säger Olof Enström.

En nackdel med digifysisk vård kan vara att erfarenhetsutbytet mellan patienter med samma diagnos uteblir, vilket man kan få när man träffas i grupp. Digifysisk artrosskola passar heller inte patienter med kognitiv funktionsnedsättning som demens eller patienter med svag läsförmåga i svenska. Dessa grupper behöver få artrosskola och information på annat sätt.

Viktigt fånga artrospatienter för ökad livskvalitet

Patienter med smärta och funktionsnedsättning i belastande leder tenderar att vara mindre fysiskt aktiva vilket på sikt kan leda till livsstilsrelaterade sjukdomar som övervikt, hjärt/kärlsjukdomar, nedsatt kondition, nedsatt muskelstyrka.

– Att vården blir bättre och bättre på att diagnostisera sjukdomen och hjälpa patienten tidigt i sjukdomsförloppet är bra för att minska onödigt lidande och annan sjukvård. Man kan även undvika eller minska sjukskrivning från arbete, ökat användande av smärtmedicin eller kirurgi vid adekvat artrosbehandling, säger Olof Enström.

För vårdpersonal innebär digifysisk artrosskola kortare ledtider från diagnos till behandling, vilket innebär att de kan ge ännu fler patienter grundbehandling samtidigt. Oftast har patienten genomfört teoridelen i skolan inom två veckor efter första besöket. 

1177, Stöd och Behandling

Digital artrosskola kan ges via Stöd och Behandling (SOB) på 1177. Det görs sedan tidigare i flera regioner, och nu som sagt även i region Stockholm. 

För att få tillgång till artrosskola via Stöd och Behandling på 1177 måste patienten först kontakta och träffa en fysioterapeut eller arbetsterapeut i primärvården. En diagnos och rehabiliteringsplan behöver upprättas mellan patient och vårdgivare, och kommer man överens om att genomgå den digitala artrosskolan kommer patienten snabbt vara i gång.

Man behöver inte ha en remiss för primärvårdsrehab utan patienten kan kontakta en rehabmottagning direkt.

Publicerad 2024-02-07

Stort utbud av rehabilitering

Har du problem med smärta eller stela muskler och leder? Kontakta oss för rådgivning eller tidsbokning. Vi har ett stort utbud av rehabiliteringsinsatser. Du behöver ingen remiss för att besöka oss.