Medarbetare på Närakut Danderyd

Digital ankomstregistrering på närakuter ger högre patientsäkerhet

Alla närakuter som ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde erbjuder nu patienter att registrera ankomst och symtom digitalt via Alltid öppet-appen.

Projektet startade som en pilot på Närakut Haga våren 2023, men metoden är nu införd på alla närakuter som drivs i Region Stockholms egen regi inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

— Vi ser många fördelar med att låta patienterna registrera sig via Alltid öppet-appen när de kommer till närakuten. Patienten blir mer delaktig genom att skriftligt beskriva sina symtom och anamnesen medföljer under hela besöket inklusive den slutliga läkaranteckningen, säger Sarah Lachnit, lokal projektledare på Närakut Haga.

Genom att patienten själv fyller i sina symtom kan rätt prioritering ske, vilket ökar patientsäkerheten. Söker en patient till exempel för en sårskada och anger att hen tar blodförtunnande läkemedel, så anger systemet patienten som ”prioriterad”.

— Det här hjälper sjuksköterskorna som ska göra en första medicinsk bedömning, så att patienter med svårare sjukdomar och skador som behöver snabbare hjälp också får det. Tidigare fanns en oro för att det kanske satt väldigt sjuka patienter i väntrummet utan att vi visste det, säger Sarah Lachnit.

Förändringen har också inneburit förbättringar i arbetsmiljön på närakuterna. Eftersom patienterna redan fyllt i information som gäller telefonnummer, samtycke till sammanhållen journal, med mera, går inskrivningen numera något smidigare.

Utmaningar

Närakuterna har dock ställts inför en del utmaningar under projektets gång. För sjuksköterskorna har utmaningen varit att integrera ytterligare ett system i triagen och få in ett nytt arbetssätt vid anamnestagning.

— Det har också varit svårt att få patienterna att registrera sig. Man förväntar sig inte att det finns möjlighet att registrera sina uppgifter digitalt, så vi har fått se över informationen i väntrummet flera gånger, säger Cecilia Dejus, central projektledare för Närakuter SLSO.

Stort intresse från annan akutvård

Ett år har gått sedan pilotprojektet startade och Närakut Haga kan idag se att de patienter som en gång registrerat sig digitalt gör det igen. Sedan de tagit fram den här nya lösningen för akutsjukvården har flera akutverksamheter inom Region Stockholm visat stort intresse för tjänsten.

– Det är spännande och roligt att det vi utvecklat intresserar så många inom akutsjukvården, säger Sarah Lachnit.

Om närakuterna

Närakuternas uppdrag är att avlasta sjukhusens akutmottagningar. Hos närakuten kan vuxna och barn i alla åldrar få hjälp med akuta sjukdomar och skador som inte är livshotande. Sex av de närakuter som finns i Stockholms län drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde, övriga av privata vårdgivare, på uppdrag av Region Stockholm.

Läs mer om närakuterna på deras webbplats narakuter.regionstockholm.se (länken öppnas i nytt fönster)

Publicerad 2024-06-03