Filmer på arabiska om att ha autism och adhd

Habilitering & Hälsa har tillsammans med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Region Stockholm tagit fram ett flertal korta filmer på arabiska om adhd och autism. Syftet med filmerna är att sprida kunskap om autism och adhd och att berätta om vilket stöd man kan få. Filmerna tar också upp myter och missuppfattningar om diagnoserna.

Diagnoserna adhd och autism ökar och arabiska är det språk som talas av flest personer i Sverige efter svenska. Därför har verksamheterna tagit fram filmad information som riktar sig till den arabisktalande befolkningen i Sverige. 

- Med filmerna vill vi öka kunskapen och förståelsen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi tror att filmerna kan vara ett stöd vid kontakten med vården och hoppas att filmerna får spridning hos både vårdgivare och allmänheten, säger Joakim Lavesson, Verksamhetschef Habilitering & Hälsa

Det är sammanlagt tio korta filmer, sex filmer om adhd och fyra filmer om autism. I filmerna berättar en arabisktalande överläkare vad autism och adhd är, varför det är viktigt med en diagnos och vilket stöd som finns att få.

Alla filmerna finns med svensk och engelsk undertext.

Filmerna finns samlade på YouTube - Habilitering & hälsa


På bilden: Nermin Sourial Bassilious, överläkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri 
Foto: Habilitering & hälsa

Publicerad 2024-07-08

Kontakt

Ann-Charlotte Jönsson, kommunikationschef Habilitering & Hälsa, ann-charlotte.englund-jonsson@regionstockholm.se 08-123 350 33

Joakim Lavesson, verksamhetschef Habilitering & Hälsa, joakim.lavesson@regionstockholm.se, 08-123 350 01

Om BUP Stockholm
Stockholms barn- och ungdomspsykiatri, BUP, är en specialistverksamhet inom den offentligt drivna sjukvården i Stockholms län. Vi erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar från 0 till 17 år som behöver specialiserad psykiatrisk vård.
Other languages (bup.se)

Om Habilitering & Hälsa
Habilitering & Hälsa är en del av Region Stockholm. Våra 30 mottagningar ger stöd och behandling till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Vi ger också stöd till anhöriga.
Arabiska - اللغةالعربية (habilitering.se)