Kommun och region driver Ekerö ungdomsmottagning tillsammans

Från årsskiftet går Region Stockholm in och delar på driften av Ekerö ungdomsmottagning tillsammans med Ekerö kommun. På så vis tas expertis från båda huvudmännen tillvara. För ungdomar innebär förändringen att de kan chatta och boka videomöte med barnmorska.

Ekerö ungdomsmottagning drivs från och med årsskiftet gemensamt av Ekerö kommun och Stockholms läns sjukvårdsområde i Region Stockholm. Ekerö kommun fortsätter ansvara för kuratorinsatser medan Stockholms läns sjukvårdsområde tar över ansvaret för barnmorske- och läkarinsatser.

Att kommun och region delar på driften innebär att expertis och viktiga kontaktytor från båda verksamheterna tas tillvara. Inom kommunerna finns ett nära samarbete med skolor, socialtjänst, andra kommunala verksamheter och civilsamhället, medan regionen har ett etablerat samarbete med andra vårdgivare inom hälso- och sjukvården.

- Det är viktigt att samhället erbjuder ungdomar stöd och kunskap för att stärka dem i deras psykiska, fysiska och sexuella hälsa. Grunden för en individs hälsa läggs ofta under ungdomsåren. Ungdomsmottagningen fyller en betydelsefull funktion som vi fortsätter erbjuda våra ungdomar, säger Anna-Riikka Törrönen, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen i Ekerö kommun.

Fler digitala kontaktvägar

Att regionen ansvarar för barnmorskeinsatserna vid Ekerö ungdomsmottagning innebär att ungdomarna kan börja chatta och boka videomöte med barnmorska via appen Alltid öppet, såsom övriga ungdomsmottagningar inom Stockholms läns sjukvårdsområde erbjuder.

- Genom att underlätta för ungdomar att få kontakt med ungdomsmottagningen ökar vi möjligheten att fler ungdomar får hjälp och stöd på allra bästa sätt, säger Erik Gustavsson, verksamhetschef för ungdomsmottagningarna inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Ungdomsmottagningens breda uppdrag

Ungdomsmottagningen riktar sig till ungdomar i åldern 12-22 år. Uppdraget är att främja en god och säker sexuell hälsa, stärka identitets- och personlighetsutveckling samt förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem. Uppdraget omfattar även att bedriva ett utåtriktat hälsofrämjande arbete.

Ungdomsmottagningar inom Stockholms läns sjukvårdsområde

Läs mer om vad ungdomsmottagningar erbjuder och var de finns. www.ungdomsmottagningarna.se

Publicerad 2023-01-02