Låt inte stamning begränsa livet

Att ständigt leva med en osäkerhet kring hur talet ska bete sig kan vara mycket påfrestande. Genom behandling hos logoped kan besvären minska. Inför internationella stamningsdagen 22 oktober uppmärksammar logopedmottagningarna som drivs i Region Stockholms regi detta viktiga ämne.

Stamning kännetecknas av svårigheter att komma framåt i talet trots att personen vet vad hen vill säga. Avbrotten kan visa sig genom att ljud, stavelser eller ord repeteras, att ljud förlängs eller att det tar helt stopp innan ordet kommer ut.

- Personer som stammar kan känna sig begränsade. Det kan leda till att personen byter ut svåra ord eller till och med helt undviker talsituationer av rädsla för att stamma, säger Pia Hallgren, verksamhetschef för Logopedi Västra i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Vid stamning kan det också förekomma rörelser och spänningar i ansikte och kropp. Det som hörs och syns när personen talar kallas för yttre stamning. Negativa tankar och känslor kring talet och undvikandebeteenden kallas för inre stamning.

- Målet med stamningsbehandlingen är att man ska kunna säga vad man vill, när man vill, på ett sätt som man trivs med - oavsett om man stammar eller inte. Behandlingen innehåller ofta övningar för både inre och yttre stamning, säger Pia Hallgren.

Tidiga insatser hos små barn

Möjligheterna att påverka talflytet är störst i förskoleåldern. Det är därför bra att remittera till logoped i ett tidigt skede så att man kan följa stamningens utveckling och eventuellt påbörja behandling i tid.

- I förskoleåldern är målet med behandlingen att barnets stamning ska minska och att barnets lust att tala ska öka. Men också att föräldrarnas oro ska minska och att närstående ska få mer kunskap och förståelse för vad som kan påverka stamningen och hur de kan hjälpa barnet, säger Pia Hallgren.

Krav på remiss till logoped

För att komma till logoped behöver personen först få en remiss från BVC-sjuksköterska, skolsjuksköterska, läkare, psykolog eller annan logoped. Logopedmottagningarna i Stockholms läns sjukvårdsområde tar emot både barn, ungdomar och vuxna från hela länet.

Logopedens tips till dig som möter någon som stammar:

  • Tala gärna själv i lugnt tempo och visa att det är ok att ta pauser
  • Ha tålamod, behåll ögonkontakt och var lugn.
  • Fyll inte i ord även om du vet vad personen försöker säga.
  • Undvik kommentarer som ”ta det lugnt”.
  • Avbryt inte den som stammar. Låt alla i samtalet turas om.

Mer information

Läs mer om vad logopedmottagningarna erbjuder på deras webbplats.

Publicerad 2023-10-20