Helena Hervius Askling, Akademiskt specialistcentrum. Foto: Marie Kristensson, Stockholms läns sjukvårdsområde

Många spännande vaccinstudier

Den 31 januari är Pandemidagen. Så vad driver en vaccinforskare? Jo, ett vaccin mot säsongsinfluensan som räcker i flera år, vaccin till gravida som skyddar det nyfödda barnet och ett vaccin som skyddar mot varianter av coronavirus som inte finns än. Det är några av de vaccin som forskaren Helena Hervius Askling skulle vilja se i framtiden.

På Studieenheten Akademiskt specialistcentrum arbetar Helena Hervius Askling, överläkare för infektionssjukdomar vid Akademiskt specialistcentrum och docent i infektionssjukdomar vid Karolinska Institutet. Just nu pågår flera olika forskningsstudier om nya vaccin.

— Ett av de mest spännande projekten är att utveckla ett vaccin mot borrelia. Det finns inget borreliavaccin i dag och det skulle verkligen behövas, säger Helena Hervius Askling.

Borreliavaccinstudien pågår samtidigt i Sverige, Polen, Tyskland och USA. Både barn och vuxna är med som studiedeltagare.

Inom ramen för EU-projektet Vaccelerate deltar Akademiskt specialistcentrum även i en klinisk prövning gällande påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19. Syftet är att ta reda på när det är som mest effektivt att få en påfyllnadsdos. Vuxna deltar i studien, som äger rum i sex olika länder samtidigt.

En annan studie gäller ett vaccin mot meningokocker, som kan orsaka bakteriell hjärnhinneinflammation. I dag finns flera olika sorters vaccin mot det, eftersom det finns flera olika typer av meningokockbakterier.

— I studien vill man hitta ett vaccin som fungerar mot flera sorters meningokockbakterier, så att man slipper ta många olika sprutor, berättar Helena Hervius Askling.

Det pågår också en utveckling av vaccin mot pneumokocker, som kan orsaka bakteriell lunginflammation. Vaccin mot pneumokocker rekommenderas i dag till alla över 65 år, samt dem som tillhör någon riskgrupp för lunginflammation. På Studieenheten har man nyligen avslutat en studie som jämför två nyare pneumokockvaccin med varandra. 

Flera ansvarsområden

På Studieenheten Akademiskt specialistcentrum är Helena Hervius Askling huvudprövare, det vill säga ansvarig för studierna.

— Det innebär att jag ansvarar för att studien genomförs på ett medicinskt korrekt sätt, att protokollet följ och att alla som arbetar med studien gör det på rätt sätt, säger Helena Hervius Askling.

Helena Hervius Askling är som forskare på Karolinska Institutet även involverad i flera andra vaccinstudier, både kliniska vaccinprövningar men även registerstudier. De gäller bland annat hur patienter med kraftig njursvikt reagerar på vaccin mot covid-19, samt skillnader i vaccinationstäckning beroende på socioekonomiskt status.

Hon deltar i en stor kartläggning av alla TBE-fall i Region Stockholm under 10 år och har planerade studier som rör vaccinsvaret hos patienter med underliggande sjukdomar.

Vaccin som ett medel mot hälsokriser

Sedan mars 2023 är Helena Hervius Askling expertkoordinator för infektionssjukdomar med fokus på vacciner, vid Centrum för hälsokriser inom Karolinska Institutet. Där arbetar hon för att stötta och samverka kring forskning som har betydelse för hälsokriser.

— Inom Vaccelerate-projektet har vi också flera studier som handlar om hur vi kommunicerar kring vaccin och varför folk väljer att vara med i vaccinstudier, berätta Helena Hervius Askling.

Det största hindret för ett bra vaccinskydd mot smittsamma sjukdomar idag är nämligen inte tekniska begränsningar eller kompetens. I stället är det den skepsis mot alla typer av vaccin som sprider sig i samhället.

— Världshälsoorganisationen WHO har identifierat vaccintveksamhet som ett av de 10 största hälsohoten mot mänskligheten. Därför behöver vi nå ut till fler olika grupper av människor på nya sätt. Så att fler kan förstå hur säker och effektiv vaccinforskningen är, säger Helena Hervius Askling.

Vilken typ av vaccinforskning skulle du vilja se i framtiden?

— Jag önskar mig ett influensavaccin som kunde fungera över längre tid. Man skulle alltså inte behöva ta en ny dos varje år mot säsongsinfluensa, utan vaccinet kunde fungera mot flera olika influensavirus. Då skulle vi även få ett visst skydd mot andra framtida virussjukdomar, förklarar Helena Hervius Askling.

Ett annat önskescenario är ett vaccin som skulle kunna skydda mot fler olika typer av coronavirus. Det skulle kunna ge ett skydd mot framtida pandemier av coronavirus.

En grupp som Helena Hervius Askling gärna skulle vilja göra fler studier kring är gravida kvinnor. Det har visat sig att det finns sjukdomar man kan skydda det nyfödda barnet mot om man vaccinerar kvinnan mot slutet av graviditeten. I dag finns till exempel sådant vaccin mot både kikhosta och RS-virus.

Vill du veta mer?

På Studieenheten Akademiskt specialistcentrums webbplats kan du läsa mer om vaccinforskning. Länkarna öppnas i nya fönster.

Så går en vaccinstudie till - akademisktspecialistcentrum.se 

Så arbetar Studieenheten med vaccinforskning - akademisktspecialistcentrum.se

Bilden ovan: Helena Hervius Askling. Foto: Marie Kristensson, Stockholms läns sjukvårdsområde.

Publicerad 2024-01-31