Uppdraget nu slutfört - Mobila vaccinationsenheten avslutar sin resa

Pandemin överraskade oss och övriga världen i februari 2020. I takt med coronapandemins framfart ställde hela Sverige och hälso- och sjukvården om.

Kjell Simonsson, Tuula Lehtinen och Anna Christians

Stockholms läns sjukvårdsområde fick ett antal uppdrag, däribland att hålla i vaccinering mot covid-19 på platser som Sabbatsberg, Älvsjö och Kungsträdgården.

För att öka tillgängligheten startades även ett mobilt vaccinationsteam som reste runt och vaccinerade invånare runt om i Stockholm. Några av dessa platser var Läkare i världen, Akalla kvinnohus och Stadsmissionen. Men också flyktingboenden, grund- och högskolor samt universitet.

Fantastiska insatser har gjorts av dessa ”pop-up”-enheter. Vi ställde några frågor om denna resa till Katarina Holgersson, enhetschef 2020-2022 och Ulla Arnkvist, enhetschef SLSO Smittspårningsenhet.

När började vaccinationsinsatserna och hur såg uppdraget ut?
- De första mobila uppdragen var den 21 april 2021. Uppdraget att vaccinera patienter inom psykiatrin och övriga utsatta grupper i samhället kom som en följd av att vi i januari 2021 vaccinerade personal.

Fick ni bygga upp enheten från grunden och hur gjordes det?
- Sjuksköterskor, läkare och administratörer från andra vårdgrenar i SLSO gjorde det möjligt att genomföra över 120 000 vaccinationer på Sabbatsbergs sjukhus.

På grund av att vi fick sån fantastisk stöttning under massvaccinationen så hade vi en grund för att kunna utveckla även Mobila vaccinationsteam. Medarbetarna från Smittspårningsenheten arbetade framför allt som administratörer och med koordinering av uppdrag, men vi har hela tiden också haft egna timanställda läkare och sjuksköterskor.

Hur många har totalt jobbat inom vaccinationsenheten fram till idag?
- På grund av att vi hade i uppdrag att massvaccinera samtidigt så var det många vaccinatörer, läkare och administratörer som ville stötta upp när den Mobila vaccinationsenheten startade. Totalt har vi haft cirka 80 vaccinatörer/läkare samt cirka 30 administratörer. Totalt 120 personer.

Har hört att vissa som arbetade på enheten inte arbetade inom vården, men att det efter sina insatser velat fortsätta arbeta inom hälso- och sjukvården. Vissa bestämde sig också för att utbilda sig till sjuksköterskor, läkare och undersköterskor, stämmer det?
-Det är ett flertal som vill fortsätta jobba administrativt inom vården men framför allt med mobila verksamheter och dessa målgrupper. Det är många som även har eller ska börja studera till sjuksköterska, undersköterska och läkare. Alla som har jobbat på denna enhet är eldsjälar som brinner för andra individers mående och att få skapa förändring.

Om Sverige skulle hamna i en liknande situation längre fram, har ni facit då så man snabbt är på "banan" för att kunna vaccinera invånare?
- Jag tror att den främsta egenskapen som denna verksamhet besitter är flexibilitet och engagemang. Denna arbetsgrupp är oerhört prestigelös och gör gärna vad som krävs när det krävs. Vi har jobbat tillsammans länge och har byggt upp den Mobila Vaccinationsenheten i samråd med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och verksamheterna ute på uppdrag. Vi sitter på en stor kunskapsbank när det gäller covidvaccinering, men inte alla har vårdkompetens gällande annan vård. Så, facit kan vi inte säga att vi har. Men vi har en bra grund som är värdefull.

Vi tror att nyckeln till att skapa förtroende är kontinuitet. Detta just för att målgruppen är svår att nå och svår att knyta an till. Man får gå tillbaka till "basics", som i alla former av relationsskapande så behöver vi få känna det mest grundläggande, trygghet och tillit.

Hur känns det nu, efter dessa intensiva år, att uppdraget nu avslutas?
- Detta har varit ett otroligt betydelsefullt arbete och det känns sorgligt att avsluta denna verksamhet. Vi har under dessa år sett hur stort behov det finns ute i samhället, speciellt för de allra sköraste. Målgruppen som vi har arbetat för söker oftast inte vård på eget bevåg, detta av olika anledningar. Det finns en stor skepticism och misstro till myndigheter men även till samhället i stort. Den Mobila Vaccinationsenheten har varit ett fantastiskt verktyg för att skapa tillit och bygga broar.

Vi är övertygade om att mobila team kommer vara nyckelkoncept för att nå just dessa målgrupper. Och i en drömvärld kunna erbjuda vaccin och vård av olika typer. Detta både för att effektivisera och underlätta för vården men även för att göra vården mer lättillgänglig för behövande målgrupper.

Tillsammans med verksamheterna så upplever vi att den Mobila Vaccinationsenheten har varit ett fantastiskt sätt att bygga förtroende och den renaste formen av integration i samhället. Vi är så tacksamma för att vi har fått uppleva så många fantastiska möten.

Publicerad 2023-05-03