En kvinna håller sig för nacken som att hon har ont där.

Ny undersökning kartlägger smärta hos stockholmarna

Under hösten kartlägger Region Stockholm förekomsten av smärta bland invånarna i Stockholms län och hur vardagslivet påverkas av att ha ont. Syftet är att öka kunskapen om smärta, som är ett av våra största folkhälsoproblem.

Smärta ett av våra största folkhälsoproblem

I dag får 10 000 slumpvist utvalda personer i Stockholms län en inbjudan om att delta i Region Stockholms undersökning om smärta. Undersökningen genomförs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm.

– Tidigare i år gav vi ut Folkhälsorapport 2023 och i den beskrivs smärta som ett av de största folkhälsoproblemen i Stockholms län, säger Vicky Bartelink, biträdande enhetschef på CES och projektledare för undersökningen om smärta.

Framför allt smärta i nedre delen av ryggen, nacken samt migrän tillhör de tillstånd som bidrar mest till funktionsnedsättning i länet. Samtidigt finns det brist på kunskap om långvarig smärta och hur smärtan påverkar vardagslivet.

– Nu hoppas vi kunna samla in så mycket data som möjligt och bidra med viktig kunskap – och att stockholmarna känner angelägenheten i att delta, säger Vicky Bartelink.

Den kunskap som samlas in i undersökningen kan bland annat kan användas för att planera, prioritera och förbättra vården i Region Stockholm. Även internationellt finns ett stort behov av data om förekomst, varaktighet och allvarlighetsgraden av långvarig smärta.

Deltagarna besvarar enkät i Hälsometern

De personer som tillfrågas om att delta är mellan 16 och 75 år och folkbokförda i Stockholms län. Inbjudan skickas via vanlig post eller digitalt via e-myndighetspost.

Den som vill delta får besvara en kort enkät om smärta i Hälsometern – Region Stockholms app för datainsamling. Det är första gången CES gör en enkätundersökning som är helt digital och som endast besvaras i appen.

– En av de stora fördelarna med Hälsometern är att alla kan bidra – även de som inte får en inbjudan kan själva välja att delta genom att ladda ned Hälsometern till sin telefon, säger Boel Brynedal, projektledare för Hälsometern, vid CES.

Undersökningen avslutas i januari 2024. För att den data som samlas in ska ge en sann bild av förekomsten av smärta i länet, är det lika viktigt att de som inte besväras av smärta vill svara på enkäten.

Mer information finns här

 

Publicerad 2023-10-12