Ung kvinna står med träningsgummiband framför en dator. Hon ser glad ut. På bordet ligger några hantlar.

Patienter nöjda med digital artrosskola

Med internationella artrosdagen den 2 juni i färskt i kalenderminne uppmärksammar vi att SLSO:s digifysiska artrosskola varit i gång ett år och gläds åt att patienter därför nu har ökade möjligheter att få tidig insats med grundbehandling vid artros då det på flertalet mottagningar finns tillgång både till både gruppbehandling, individuell och digifysisk artrosskola.

– Majoriteten av patienterna är nöjda med digifysisk vård och vårdgivarna ser fördelen med snabb igångsättning efter diagnostisering, säger Charlotte Bocké, fysioterapeut på Vallentuna rehab med specialistkompetens inom ortopedi och en av dem som varit med från pilotprojekt till införande och nu användning.

Artrosskolan nås via 1177, Stöd och Behandling (SOB) efter att vårdgivare givit tillgång till skolan och gått igenom hur det fungerar. Mellan januari och mars 2024 har 72 patienter fått tillgång till artrosskolan digitalt. Just nu är det åtta enheter som kan erbjuda digitala artrosskolan: Bromma, Danderyd, Farsta, Högdalen, Nacka, Täby, Salem och Vallentuna. Ytterligare enheter: Kista, Upplands Bro och Järfälla samt Vaxholm är på gång att starta.

Som patient har man nu således ökade möjligheter att få tidig insats med grundbehandling vid artros då det på flertalet mottagningar finns tillgång både till både gruppbehandling, individuell och digifysisk artrosskola.

Kommer snabbt in i behandling

För att få tillgång till artrosskola via SOB måste patienten först kontakta och träffa en fysioterapeut eller arbetsterapeut i primärvården. En diagnos och rehabiliteringsplan behöver upprättas mellan patient och vårdgivare, och kommer man överens om att genomgå den digitala artrosskolan kommer man snabbt vara i gång.

– Ofta har patienten genomfört teoridelen i skolan inom två veckor efter första besök. I utvärderingarna uttrycker man fördelen med att i lugn och ro få tillgodogöra sig informationen, att kunna gå tillbaka i materialet och läsa flera gånger. Det är flexibelt, man kan gå skolan när det passar en bäst, säger Charlotte Bocké.

Når fler med digifysisk vård

Det är framför allt patienter som är lite yngre och i arbetsför ålder som går den digifysiska artrosskolan men även äldre som är mer digitala.

– Fler än hälften av deltagarna i digifysisk skola har varit under 65 år vilket är en kategori som ofta har svårt att delta i fysisk grupp för att de arbetar kontorstider. Vi kan anta att vi med digifysisk skola ökat tillgängligheten och kunnat nå denna grupp bättre, säger Charlotte Bocké.

Många patienter upplever att det är en frihet att kunna göra teoridelen hemma efter att de fått en fysisk bedömning. En del väljer att gå på mottagningen och träna men de allra flesta som genomgått digitala artrosskolan gör sitt träningsprogram hemma eller på det egna gymmet. Uppföljningarna sker digitalt eller fysiskt och det är lätt att kommunicera via meddelandefunktionen i plattformen.

Remiss eller hittar själv

Patienterna hittar digitala artosskolan på olika sätt. Många söker själva. De har läst om det eller blivit rekommenderade att söka av sin husläkare, triagerad från sjuksköterska eller ortoped.

– Patienter med remiss har oftast inte specifikt efterfrågan om digital artrosskola utan enbart ”Artrosskola”. Det är oftast vårdgivaren som kan ge detta som förslag då man pratar om grundbehandling vid artros, säger Charlotte Bocké.

Lärdomar så här långt

För vårdpersonal innebär digifysisk artrosskola kortare ledtider från diagnos till behandling, vilket innebär att de kan ge ännu fler patienter grundbehandling samtidigt.

Som vårdgivare tycker Charlotte Bocké att det är en enkel hantering när man väl fått lite rutin på hur man kan jobba. Enklast är om man kan avsätta tid i kalendern för att svara på meddelanden från patienter. Det som kan ta lite mer tid är om man behöver skicka påminnelser om att starta upp/påbörja och fullfölja skolan. Det underlättar också om man tillsammans med patienten gör upp en plan för hur lång tid de tror att de behöver för att göra teoridelen och boka in en uppföljning efter den tidsplanen.

– Jag tror det är viktigt att det är patienter som är digitala, oavsett ålder och motiverade att göra detta på egen hand då tiden passar. Det är viktigt att som vårdgivare ha lite koll och se att de kommit i gång, säger Charlotte Bocké.

Uppföljning och utveckling framåt

För att följa upp vården bör patienterna helst registreras i Svenska Artrosregistret. Det är därför en fördel att vårdgivaren genom 1177 Stöd och behandling får en automatisk påminnelse om när det är en 3-månadersuppföljning som skall genomföras.

– Bäst efterlevnad är det på de som även deltagit i övervakad träning, men även hemträning i kombination med digital artrosskola är bättre jämfört med bara hemträning. Den är kostnadseffektiv, resursbesparande, når ut till fler patienter i rätt tid, ökar tillgänglighet och bidrar till en kvalitetssäkrad utbildning, säger Charlotte Bocké.

Däremot finns ingen direktöverföring mellan journalsystem i Region Stockholm och Svenska Artrosregistret.

– Detta skulle underlätta för vårdgivare och troligen ge en bättre täckningsgrad gällande registreringar i Svenska Artrosregistret som nu är låg i Region Stockholm. Det pågår projekt gällande direktöverföringar i andra regioner, så det är något jag ser fram mot, säger Charlotte Bocké.

Misstänker du artros?

Misstänker man artros kan man först gå in via 1177, Reumatikerförbundet eller Svenska Artrosregistret och läsa mer om artros. Man kan själv komma i gång med enklare träning och minska sitt stillasittande. Vid övervikt kan viktminskning dessutom ge effekt på framför allt knäartros. Träning hjälper bäst i ett tidigt skede av sjukdomen.

Det bästa är att sedan söka till fysioterapeut eller arbetsterapeut (handartros) för att få ett individuellt anpassat träningsprogram och genomgå grundbehandling vid artros med teoridel, anpassad träning och eventuellt viktreducering.

Foto: Adobestock