Samtal ungdom och vuxen

Patientnära forskning utvecklar vården på BUP

Hos oss inom BUP Stockholm finns det en nära koppling mellan forskning och vård. På vilket sätt kan forskningen bidra till att hjälpa patienter? Vi har pratat med Steve Berggren och Jens Högström, som båda arbetar på BUP:s sektion för forskning, utbildning och utveckling.

På Gävlegatan i centrala Stockholm har forskningssektionen inom BUP Stockholm sina lokaler. På samma våningsplan finns också sex patientmottagningar som alla formellt sett ingår i sektionen – till exempel BUP KIND som driver forskningsprojekt kopplat till neuropsykiatriska diagnoser, BUP KID som utreder könsinkongruens och könsdysfori, och BUP OCD och relaterade tillstånd som tar emot patienter med olika typer av tvångssyndrom.

Forskning för bättre behandling

Steve Berggren är chef för forskningssektionen och berättar om visionen för forskning inom BUP.

– BUP har en intention att utveckla forskning och utbildning för att förbättra våra behandlingar, och för att utveckla undervisningen för blivande läkare, psykologer och sjuksköterskor. BUP Stockholm är den största sammanhållna barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i landet, och vi bör också ligga i framkant när det gäller forskning. Vi ägnar oss främst åt den typ av forskning som fokuserar på att utvärdera effekten av olika typer av psykologiska behandlingar – för att ta reda på hur barn och unga blir hjälpta av den behandling som de får.

Jens Högström, som är chef för BUP Utveckling, lärande och vetenskap som också är en del av forskningssektionen, säger:

– De resultat som vi ser av forskningen kring olika behandlingsmetoder gör det möjligt för oss att skapa nya former för behandling. Resultaten som vi får hjälper oss att utvärdera om den behandling som vi ger behöver förändras eller utvecklas på ett visst sätt. Ett område som vi behöver satsa mer på är läkemedelsforskning, men vi behöver också satsa på forskning kring patientgrupper med komplex problematik och så kallad samsjuklighet.

Undersöker långsiktiga konsekvenser av barnpsykiatriska tillstånd

Forskningen sker på bred front, berättar Jens.

– Vi forskar kring diagnostik och genetik men även kring långsiktiga konsekvenser av att ha ett visst barnpsykiatriskt tillstånd – hur går det med utbildning, jobb, och relationer?

Jens berättar att den forskning som bedrivs får högt betyg vid externa genomlysningar.

– Kvaliteten på den forskning som vi bedriver här får ett högt betyg vid så kallade USV-utvärderingar, det vill säga granskningar av universitetssjukvård. Antal publicerade artiklar och i vilka tidskrifter artiklarna publiceras är ett par av de faktorer som bedöms i utvärderingen, och där får vi alltid väldigt goda vitsord.

BUP-medarbetare undervisar på yrkesutbildningar

En annan stor del som ryms inom ramen för forskningssektionen är den som handlar om utbildning.

– Flera medarbetare från BUP undervisar på läkarprogrammet, psykologprogrammet och även på logopedprogrammet. Det är positivt att vi har nära anknytning till dessa grundutbildningar, och vi jobbar för att få in mer undervisning om barnpsykiatri på vissa av dessa utbildningar, berättar Steve.

Världsledande forskning

Steve och Jens betonar båda att de uppskattar arbetsmiljön på Gävlegatan, där forskning och vård smälter samman. Steve menar också att den forskning som görs inom BUP Stockholm ligger långt framme internationellt.

– Den forskning som vi gör här ligger i framkant i världen, och många av våra forskare är internationella auktoriteter inom sina respektive expertområden. Ett exempel är vår internetförmedlade OCD-behandling som har fått mycket internationell uppmärksamhet. Det känns meningsfullt att med hjälp av forskning få vara med och utveckla vården för våra patienter!

Läs mer om forskningen på BUP

Läs om våra pågående studier

Steve Berggren, chef för BUP Forskning, utveckling och utbildning
Foto: Rolf Rosenbäck, BUP Stockholm 

Jens Högström, chef för BUP Utveckling, lärande och vetenskap
Foto: Johan Lundin Kleberg

Publicerad 2024-06-17