Patientsäkerhetspris till Boo vårdcentral

En forskargrupp knuten till Boo vårdcentral och Astrid Lindgrens Barnsjukhus fick pris för sitt arbete med att förbättra patientsäkerheten. De etablerar en metod kallad safety-netting som handlar om att patienter och läkare tillsammans förstår förutsättningarna för det kliniska mötet och hur patientens tillstånd utvecklas efter vårdbesöket.

Från vänster: Talla Alkurdi, Kikku Pukk Härenstam, Rita Fernholm, Christine Lorne. Foto: Teodor Axlund.

Vid Region Stockholms Patientsäkerhetsdag 2024 delades Patientsäkerhetspris silver ut till Boo vårdcentral och Astrid Lindgrens Barnsjukhus för ett förbättringsarbete och forskningsprojekt med rubriken ”Patienter och läkare samskapar för säkrare vård genom safety-netting”. Motiveringen löd: Pristagarna har gett oss ett verktyg för att tillsammans med patienten öka patientsäkerheten.

- Det var en glad överraskning att vi fick priset för de övriga bidragen var väldigt kvalificerade. Det var verkligen inspirerande att ta del av andras arbeten och när jag gick hem från Patientsäkerhetsdagen kände jag mig stärkt att fortsätta vårt arbete med patientsäkerhetsfrågor, säger Rita Fernholm, specialist i allmänmedicin och medicinskt ledningsansvarig för patientsäkerhet vid Boo vårdcentral som tog emot patientsäkerhetspriset silver.

Gemensam förståelse ger säkrare vård

Forskningsprojektet Safety-netting pågår ännu och det kommer framöver inkludera flera vårdcentraler, närakuter och akutmottagningar.

Safety-netting, eller Tygghetsråd, handlar om att hantera klinisk osäkerhet för att på så vis minska risken för vårdskador eftersom en försenad eller missad diagnos kan leda till att patienten inte får rätt behandling i tid. Kortfattat innebär det att läkaren eller sjuksköterskan förmedlar att det föreligger en viss osäkerhet kring diagnosen (det är sällan en diagnos är till 100 procent säker), vad det förväntade förloppet är (då man kan vara trygg med att vara kvar hemma) och vid vilka symtom man bör söka vård på nytt (så att en diagnos inte försenas).

- Målet är att framöver öka kunskapen om Safety-netting eller Trygghetsråd och om hur man använder det. Vi tar har tagit fram en webbutbildning för läkare och sjuksköterskor, material riktat till patienter och vårdpersonal samt nya journaltermer i TakeCare. Vi har skapat det i nära samarbete med patienter och det är ett väldigt givande arbetssätt, säger Rita Fernholm.

Ökar kunskapen kring patientsäkerhet

Patientsäkerhetsdagen är ett av Region Stockholms största arrangemang, där medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården kan ta del av det senaste inom patientsäkerhetsområde och goda exempel samt utbyta erfarenheter.

Silverpriset delades ut av Christine Lorne, primärvårdsregionråd i Region Stockholm och hälso- och sjukvårdsregionråd Talla Alkurdi.

Mer information

Läs mer om Safety-netting