Sprututbytet 10 år!

I april 2013 öppnade sprututbytet i Stockholm och mycket kritik riktades då mot verksamheterna. Grannarna var oroliga, vissa tyckte att det gick stick i stäv med visionen om ett narkotikafritt samhälle, andra att det uppmuntrade till att använda droger. Nu har det gått tio år. Var är vi idag? Hur har det gått? Vad är nästa steg? Lyssna på SLSO-podden.

Möt, i SLSO-podden Utan spaning ingen aning, Christina Lundgren, brukarinflytandesamordnare vid Beroendecentrum Stockholm, Maria Schütz, enhetschef Sprututbytet och Martin Kåberg, medicinskt ansvarig läkare för Stockholms sprututbyten i ett samtal om kanyler i sandlådan, om bemötande i vården, om naloxonet som räddar liv och om injektionsrum som kan bli nästa steg. Och om det som det handlar om mest - människovärde.

Lyssna på hela samtalet: 
Myten om sprutan i sandlådan – Sprututbytet 10 år! (54:31)

Publicerad 2023-04-11