Stockholms läns sjukvårdsområde, 20 år av hälso- och sjukvård

Stockholms läns sjukvårdsområde bildades i april 2004. Vår nuvarande direktör Maria Ohlson Andersson samtalar med vår förre direktör Mikael Ohrling om de 20 SLSO-år som gått och om de år som ligger framför oss.

SLSO fyller 20 år

Här kan du läsa samtalet som text

Varför namnet Stockholms läns sjukvårdsområde?

För de som inte varit med från början kan namnet Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) te sig obegripligt. Men en tillbakablick hjälper till att reda ut saken. Vi börjar på 1960-talet då en länsindelningsutredning tillsattes med uppgift att föreslå näringspolitiskt sammanhållna administrationsområden. Resultatet av denna utredning blev bland annat att Stockholms stad slogs ihop med landstingskommunen, och därmed bildades Stockholms läns landsting 1971.

Stockholmsmodellen införs 1992

Sjukvården bestod dels av akutsjukhus, dels av ett dussintal sjukvårdsområden där varje område hade en politiskt vald sjukvårdsstyrelse och en sjukvårdsdirektör. Sjukvårdsstyrelsen ansvarade för att befolkningen i området fick den hälso- och sjukvård de var berättigade till. Skattemedel tilldelades sjukvårdsområdet i proportion till befolkningens storlek, åldersfördelning och socioekonomiska situation. I början 1990-talet infördes den så kallade Stockholmsmodellen där sjukvårdsområdet beställde och upphandlade vård av såväl offentliga som privata vårdgivare, samt slöt vårdavtal med dessa.

SLSO bildas 2004

Under årens lopp minskade antalet sjukvårdsområden pö om pö för att alltså 2004 samlas under en hatt (eller nämnd för att skriva byråkratiska), och SLSO föddes. I SLSO:s nämndhatt samlades primärvård, geriatrik, psykiatri, habilitering och landstingets insatser enligt LSS. Här kom också systemet med att hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) blev beställare och upphandlare av vård. SLSO, å vår sida, utförare av vård på avtal.

Genom 2004 års organisatoriska förändring samlades olika delar av den landstingsdrivna vården under ett enda länsövergripande sjukvårdsområde, vilket möjliggjorde bättre samordning och resursanvändning.

Vad är SLSO idag?

Sedan 2004 har SLSO vuxit med bland annat somatisk specialistvård och bedriver idag samverkan med Karolinska Institutet (KI) och omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet. Varje år genomför SLSO nära sex miljoner patientmöten inom öppen- och heldygnsvård och SLSO är en av Sveriges största vårdgivare.

Publicerad 2024-04-08