En patient sitter i en fåtölj. En sjuksköterska sätter fast ett infusionsdropp i patientens arm. Båda ler. Foto: Yanan Li

Svensk forskning ger hopp om lättnader i att leva med MS

Idag 30 maj är det internationella dagen för att uppmärksamma multipel skleros, MS. En svensk forskningsstudie visar på stora möjligheter till förbättrad behandling för personer som lever med MS.

Det gäller studien ”COMBAT-MS - Jämförelse mellan sjukdomsmodulerande läkemedel i multipel skleros”, som jämfört effekten av olika läkemedel mot MS.

— Vi har kunnat visa att de läkemedel som finns idag medför en betydligt mindre risk att må sämre till följd av sin MS än vad vi tidigare trott. Ett annat glädjande resultat är att det inte finns något enskilt läkemedel som är mycket bättre än andra, vilket ger flera olika möjligheter till individuellt anpassad behandling, säger Fredrik Piehl, neurolog och överläkare vid Centrum för neurologi, som varit ansvarig för studien.

Studien visar samtidigt att det för en mindre andel personer med MS, behövs fler typer av nya läkemedel som ytterligare minskar risken för att kontinuerligt bli sämre i sjukdomen.

— Här pågår intensiv forskning som inkluderar läkemedelsprövningar i sen fas, men det är svårt att idag förutspå när sådana behandlingar skulle kunna bli tillgängliga. Det behövs också mer forskning kring betydelsen av livsstilsfaktorer som till exempel vikten av fysisk aktivitet, säger Fredrik Piehl.

Om studien

COMBAT-MS (COMparison Between All immuno-Therapies for Multiple Sclerosis) är en observationell läkemedelsstudie med syfte att studera sjukdomsförloppet över tid för dem som påbörjat ett första sjukdomsmodulerande läkemedel för skovformad MS mellan 2011-01-01 och 2018-10-31, eller gjorde ett första läkemedelsbyte från ett MS-läkemedel till ett annat under samma tidsperiod.

I Sverige lever ungefär 20 000 personer med MS. Antalet som uppfyllde kriterierna för att vara med i COMBAT-MS var cirka 7 000. Under perioden 2017-06-02 och 2019-06-30 deltog 3 522 av dem i forskningsstudien.

Studien har bedrivits vid Centrum för neurologi inom Akademiskt specialistcentrum i samarbete med alla andra neurologiska universitetskliniker i Sverige samt med Karolinska Institutet.

Publicerad 2024-05-30

Vill du veta mer?

Läs mer om studien på Centrum för neurologis webbplats (länken öppnas i ett nytt fönster).