Träffa oss på Järvaveckan

Järvaveckan äger rum 29 maj – 1 juni på Spånga Idrottsplats och temat i år är kvinnors hälsa. Från SLSO deltar barnmorskemottagningarna från norra Stockholm, Husby Akalla vårdcentral, Närakut Järva och Transkulturellt Centrum. Här kan du läsa vad de kommer att bidra med under veckan.

— Husby Akalla vårdcentral är med på Järvaveckan för att vi tycker att det är viktigt att bidra till att främja en god hälsa och förebygga ohälsa, säger Sumaya Al-Shakarji, verksamhetschef vid Husby Akalla vårdcentral.

När vårdcentralen är i Region Stockholms tält kommer de informera om psykisk ohälsa och vilken hjälp man kan få hos dem. De erbjuder också test av både blodtryck och blodsocker direkt på plats.

Ett av de seminarier som vårdcentralen håller kommer att handla om våld i nära relationer samt dess koppling till psykisk och fysisk ohälsa hos dem som utsätts för det.

Vårdcentral eller närakut?

Tillsammans med Närakut Järva berättar Husby Akalla vårdcentral om vilken skillnad det är på en vårdcentral och en närakut, och vart man ska vända sig vid olika sjukdomar och skador.

— Järvaveckan är en ypperlig möjlighet att möta människor i området och förklara vad vi gör på närakuten. Dessutom tyckte vi det så otroligt roligt och givande förra året att vi är tacksamma att få delta än en gång! säger Anna Dahl, biträdande enhetschef på Närakut Järva.

Liksom förra året kommer närakuten att informera när man ska vända sig till närakuten, samt vilka möjligheter och begränsningar som finns. I Region Stockholms tält visar närakuten några vanliga mätmetoder för akut bedömning, och även hur man lindar, tejpar och gipsar en skadad kroppsdel.

Närakut Järva kommer också att berätta om den nya möjligheten för patienter att själva registrera sig digitalt via Alltid öppet-appen när de kommer till närakuten.

Flerspråkiga hälsoinformatörer

Transkulturellt Centrum deltar på Järvaveckan för att hjälpa Järvaborna att ta till sig viktig hälsoinformation. Det gör de genom seminarier tillsammans med Region Stockholm, men även genom att svara på frågor och ge vägledning till ökade förutsättningar för en bättre hälsa

— Järvaveckan är en mötesplats där man kan bygga broar, stimulera, inspirera och få inspiration tillbaka. Så klart vill vi vara med! säger Susana Lamartine, chef för Folkhälsoenheten vid Transkulturellt centrum inom Norra Stockholms psykiatri.

Transkulturellt Centrums hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer finns på plats alla dagar för att svara på frågor om hälsa kring olika teman.

Sexuell hälsa, graviditet och familj

Barnmorskemottagningarna i norra Stockholm har ett eget tält på Järvaveckan som heter ”Välkommen in till barnmorskemottagningen” och som ligger bredvid Region Stockholms tält.

— Järvaveckan är ett viktigt tillfälle att nå dem som bor i området. Vi vill också sprida kunskap till beslutsfattare om vikten av jämlik vård i socioekonomiskt utsatta områden när det gäller graviditet, familjestöd och kvinnors hälsa, säger Kristina Gombrii, verksamhetschef för Barnmorskemottagningar Stockholm Norra.

Barnmorskor från mottagningarna i Kista, Rinkeby, Spånga-Tensta och Rissne finns på plats för att ge framför allt kvinnor som ursprungligen kommer från länder utanför Europa ökad kunskap om vilken hjälp de kan få hos barnmorskemottagningen. Man hoppas också att möten och kontakt på Järvaveckan ska göra att det känns lättare för kvinnor att söka hjälp på barnmorskemottagningen.

— I vårt tält vill vi skapa en nyfikenhet och öka kunskapen och förståelsen av vikten att förbygga ohälsa och bibehålla en god hälsa. Där ingår att belysa folkhälsoarbetet och samverkan med socialtjänst, öppen förskola, barnavårdscentral och barnmorskemottagning, säger Kristina Gombrii.

Barnmorskemottagningarna kommer även att ha gäster för en dag i sitt tält, från bland annat Mödrahälsovårdsenheten och Stockholms Mansmottagning.

— Vi tycker det är viktigt att visa även männen i Järva vilken hjälp de kan få när det gäller sex och samlevnad. Därför finns vi i barnmorskemottagningarnas tält på eftermiddagen 30 maj och svarar på frågor om det från män, säger Hedvig Eisen, enhetschef för Stockholms Mansmottagning.

Vad ser ni mest fram emot med Järvaveckan?

Sumaya Al-Shakarji, Husby Akalla vårdcentral:

— Vi ser fram emot att nå så många deltagare som möjligt med vår kunskap och att vi kan göra viktiga insatser för folkhälsan i vårt område. Eftersom vi blir den enda vårdcentralen som deltar vill vi gärna prestera med hög kvalitet.

Anna Dahl, Närakut Järva:

— Vi ser fram emot minst lika givande dagar som förra året - med många spännande människor från olika delar av världen. Förhoppningsvis blir det lika högt flöde i vårt tält som på vår närakut!

Susana Lamartine, Transkulturellt Centrum:

— Att kunna vara med! Att lära känna nya aktörer, skapa nya kontaktytor för samverkan framöver. Träffa Järvaborna, höra om deras behov så att vi kan ta vara på det och bli ännu bättre i vår hälsokommunikation.

Kristina Gombrii., Barnmorskemottagningarna Stockholm Norra:

— Alla kommande fantastiska möten och att vi som brinner för våra uppdrag tillsammans får visa och få sprida det viktiga arbetet som utförs på barnmorskemottagningar inom Järva och i Region Stockholm.

Här finns vi på Järvaveckan

Barnmorskemottagningarna kan du träffa under Järvaveckan i deras eget tält som heter ”Välkommen in till Barnmorskemottagningen”. På eftermiddagen 30 maj finns där också Stockholms mansmottagning hos dem.

Husby Akalla vårdcentral, Närakut Järva och Transkulturellt Centrum finns i Region Stockholms tält vid olika tillfällen under veckan. När de är på plats och vad de erbjuder hittar du i Region Stockholms program för Järvaveckan, som du hittar på deras webbplats här: Järvaveckan - regionstockholm.se (länken öppnas i nytt fönster)

På Järvaveckans webbplats hittar du mer information om vilka som deltar under veckan och vad de har för program: jarvaveckan.se (länken öppnas i nytt fönster)

Publicerad 2024-05-28