Patienten i fokus

Tryggare hemgång för den äldre patienten med Förstärkt utskrivning

Förstärkt utskrivning ska underlätta och kvalitetssäkra övergång mellan olika vårdformer för äldre patienter med störst behov av det geriatriska teamet efter utskrivning från den geriatriska slutenvården.

Jakobsbergsgeriatriken och Sabbatsbergsgeriatriken inför nu konceptet Förstärkt utskrivning (FU) för att skapa trygghet, tillgänglighet och kontinuitet för patienter och närstående och för att minska behovet av återinläggningar inom akutsjukvården.

Fortsatt stöd med geriatrikens multiprofessionella team

Med Förstärkt utskrivning erbjuder geriatriken fortsatt stöd via ett multiprofessionellt team, som under en tid följer patienten även efter utskrivning.

Det geriatriska teamet består av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, läkare, dietist, logoped, undersköterska och kurator och vid hembesöket följer teamet bland annat upp patientens hälsotillstånd och behov av hjälpmedel. Teamet håller även kontakt med husläkarmottagning och andra vårdgivare. 

Direktnummer till kliniken

Vid inskrivning i FU får patienten ett direktnummer till kliniken som patienten kan ringa dygnet runt efter hemgång. Med patientens tillåtelse ska telefonnumret även göras tillgängligt för närstående och eventuella omsorgsarbetare. 

Trygghet, tillgänglighet och kontinuitet

- Med den förstärkta utskrivningen underlättas och kvalitetssäkras övergången vid utskrivning från den geriatriska slutenvården till ordinärt boende för våra äldre patienter med störst behov av det geriatriska teamet. Patienten kommer att få tillgång till teamet den första tiden efter sin hemkomst, för att skapa trygghet, tillgänglighet och kontinuitet och för att minska behovet av återinläggningar inom akutsjukvården, säger Martin Annetorp, närsjukvårdschef för geriatrik.

 

Läs mer om geriatriken på deras webbplats.