Eva Biderstrand

Utveckla och utvecklas inom SLSO

”Ett jobb där jag får utvecklas och även hjälpa till att utveckla verksamheten.” Så sammanfattar Eva Biderstrand anledningen till att hon arbetat så länge inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Eva Biderstrand började jobba inom sjukvården i Stockholms län 1978. Idag är hon handläggare med specialistkunskap i patientsäkerhet och systemförvaltare för avvikelsehanteringssystemet HändelseVis.

Varför har du valt att stanna så länge inom SLSO?

— Jag tror det beror på att jag har kunnat vidareutbilda mig genom åren. Från skötare till sjuksköterska, och senare till specialistsjuksköterska. Jag har också fått vara chef för några olika enheter och det ger omväxling, säger Eva.

Eva berättar att hon tycker att hon har fått göra en rolig yrkesresa. Från att ha jobbat med läkemedelsberoende på Beroendecentrum Stockholm och få föreläsa kring det, till att jobba med system för patientsäkerhet.

— Det är viktigt vilka arbetskamrater man har runt sig, de gör så att det blir roligt. Men det är också kul att ha ett jobb där man får utvecklas och även hjälpa till att utveckla verksamheten, säger Eva.

Vilken är den största skillnaden mellan då, när du började jobba inom SLSO, och idag?

Svaret kommer blixtsnabbt: Den digitala utvecklingen i vården, något som Eva menar gör vården säkrare i de allra flesta fall samt även sparar tid för medarbetarna.

— Hur många timmar har man inte letat efter en pappersjournal? Och så låg den på någons rum, eller hade blivit felsorterad i arkivet. Nyckeln till journalarkivet satte vi fast på en diskborste, för att ingen av misstag skulle råka få med sig nyckeln hem, berättar Eva.

Nu när allt är digitalt, menar Eva att det faktiskt kan vara nyttigt att journalsystemet går ner ibland, för då tvingas man använda sina reservrutiner. Fungerar de då inte innebär det ett lärande, så att det kan bli bättre till nästa gång.

— Nu funderar vi mycket på sekretessen. I vilka system kan man skicka vilken typ av information? Man måste verkligen tänka sig för. Det är jätteviktigt att inte ha mer behörigheter än man behöver, säger Eva.

I och med den digitala utvecklingen krävs det idag mer av medarbetarna, då alla behöver ha vissa tekniska grundkunskaper. Samtidigt finns idag fler utbildningar för alla som jobbar inom SLSO.

Ständig utveckling

Fler möjligheter till utveckling kom när Eva fick arbeta som ambassadör för patientsäkerhet och med processen att certifiera verksamheten.

— Det är jättekul hur ledningssystemen har utvecklats. Verksamheterna jobbar idag på ett helt annat sätt med ledning och styrning, chefer och medarbetare tillsammans. Alla är så fantastiskt duktiga, vilket även våra externa revisorer uttalat, säger Eva.

Revisionerna ger chefer ett bra stöd till sin egenkontroll av arbetet med ledningssystemet. Verksamheten kan se att ”det här har vi inte gjort, det behöver vi ordna”. Vissa saker ska göras under året, och det kan vara bra att få en påminnelse.

— Sedan vore det önskvärt att våra system blev mer intuitiva och lättarbetade. Nu är det en utmaning att man kan göra på så många olika sätt. Samma system i hela vården skulle bidra till patientsäkerheten, säger Eva.

Eva tycker att det är underbart att se hur det kan gå upp ett ljus för en medarbetare när det gäller hur de ska använda de verktyg vi har, till exempel HändelseVis. Då kan det som kändes krångligt och svårt bli riktigt intressant och roligt.

Eva berättar att man som sjuksköterska använder sig själv som instrument för att hjälpa patienterna, och att det är lite samma sak när man ska utveckla patientsäkerhetsarbetet. Det handlar om att försöka så frön hos människor, som de själva låter gro för att de ska våga göra saker och för att de ska växa.

— Att förstå att man aldrig kommer att kunna allt är viktigt. Man ska inte behöva kunna allt, men man måste våga fråga om allt, konstaterar Eva.

Tänker du jobba kvar inom SLSO?

— Absolut! Jag planerar att jobba kvar inom SLSO tills det är dags för mig att gå i pension. Men jag kommer att sakna mitt jobb. Man delar erfarenheter med sina kolleger som man inte kan dela med sina närmaste, säger Eva.

— Jag har gjort en fantastisk resa inom landstinget och regionen. I en så här stor organisation har man möjlighet att prova på flera olika roller och arbetsplatser. Får du chansen att vara med i något sammanhang: ta den. Du kommer att lära dig saker som du har nytta av, samt träffa människor som du har nytta av i ditt framtida arbete, avslutar Eva.

Tack, Eva!

Fotograf: Marie Kristensson, Stockholms läns sjukvårdsområde

Publicerad 2024-05-02