En sjuksköterska gör ultraljud av urinblåsan hos en patient. Foto: Yanan Li

Utveckling av vård och uppföljning vid MS

Nu publicerar Centrum för neurologi inom Akademiskt specialistcentrum vilka kvalitetsindikatorer vid vård av multipel skleros (MS) som man valt att arbeta lite extra med under året.

— Vi har valt de här indikatorerna eftersom vi ser ett behov av att förbättra eller förstärka vården inom de här områdena, säger Susanna Hallberg som är överläkare och medicinskt ledningsansvarig läkare vid Centrum för neurologi.

Kvalitetsindikatorer är ett verktyg för att utveckla vården inom vissa utvalda områden. Under 2023 har Centrum för neurologi valt att fokusera extra mycket på följande tre kvalitetsindikatorer.

  • Årligt läkarbesök och regelbundna kontroller med magnetröntgen (MR-kontroller)
  • Erbjuda MS-skola till MS-diagnostiserande inom fyra år
  • Erbjuda kurser i att hantera MS-relaterad trötthet

Läkarbesök och MR-kontroller

Under covid-19-pandemin undvek många personer som lever med MS fysiska besök i vården och valde i stället digitala kontakter. Det fick till följd att många inte gjorde sin planerade undersökning med magnetkamera, MR.

— När det nu finns möjlighet att planera framåt vill vi skapa bra rutiner för den årliga uppföljningen för alla våra patienter. Där ingår läkarbesök och magnetkamerauppföljning. Vi har gjort förstärkningar på läkarsidan och har också tydligare samarbetsrutiner med radiologer för att få till årliga undersökningar med magnetkamera, berättar Susanna Hallberg.

Trots det här fokuset på fysiska besök för uppföljning för dem som behöver det, kommer Centrum för neurologi även i fortsättningen att erbjuda videobesök och andra digitala lösningar.

MS-skola

Även uppföljningen efter det att man fått sin MS-diagnos förstärks, med en förbättrad struktur för MS-skola och besök hos MS-sjuksköterska. Bra och saklig information är viktig för att minska oro och ge verktyg för att hantera eventuella symptom av diagnosen. Många känner också behov av att träffa andra i samma situation.

MS-relaterad trötthet

Idag vet vi att sjukdomsrelaterad trötthet, även kallad fatigue, kan inverka mycket på livet hos den som lever med MS. Det gäller både socialt, på arbetet och i familjen.

— Med den här kvalitetsindikatorn vill vi förbättra hjälpen för våra patienter som har dolda symptom på MS-relaterad trötthet, säger Susanna Hallberg. MS-fatigue kan också vara svårt att förklara för andra vårdgivare och myndigheter, så det är viktigt att vi objektivt kan skatta symptom och följa upp insatser.

Mer om kvalitetsindikatorerna

På Centrum för neurologis webbplats kan du läsa mer om kvalitetsindikatorerna och hur man arbetar med dem. På en sidan hittar du också några av Centrum för neurologis resultat 

Kvalitetsindikatorerna baseras på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom.

Klicka här för att gå direkt till sidan Kvalitetsindikatorer för vård vid MS - neurologicentrum.se (länken öppnas i ett nytt fönster)

Publicerad 2023-04-04