Sommarjobb och prao

Hos oss finns det många arbetsplatser som erbjuder sommarjobb för dig som är mellan 16 och 18 år. Vi erbjuder även praoplatser till dig som går i årskurs 8 och 9.

Sommarjobb

Alla sommarjobb inom Region Stockholm annonseras under första kvartalet varje år. Du måste ha fyllt 16 år innan sommarjobbet börjar och du får inte ha fyllt 19 år innan sommarjobbet slutar. Du ska också vara skriven i Stockholms län. Är du intresserad - så håll koll på informationssidan Sommarjobb inom Region Stockholms på deras webbplats.  

Till dig som har sommarjobbat hos oss

I slutet av sommaren skickar vi ut en enkät till dig som har sommarjobbat hos oss. Där får du berätta om vad du tyckte om ditt sommarjobb.

Prao

Varje år erbjuder Region Stockholm prao (praktisk arbetslivsorientering) till cirka 300 elever från grundskolans årskurs 8 och 9.

Antalet praoplatser är begränsat, se därför till att söka i god tid om du inte redan har gjort det.

Praoplatserna bokar du via din skolas studie- och yrkesvägledare. Det är också dit du vänder dig för att få information om vilka regler som gäller kring prao och vad du ska tänka på.