Åsa Pettersson är verksamhetschef för en vårdcentral

Hör Åsa berätta i filmen om vad uppdraget som verksamhetschef innebär och att hon uppskattar att få leda vårdcentralen på sitt sätt.

Åsa Petersson berättar om jobbet som verksamhetschef i en stor organisation som SLSO.

Att få se sina egna medarbetare växa i olika roller är jätteroligt att få ta del av. Jag har själv möjlighet att utse en ledningsgrupp och välja nyckelpersoner som kan hjälpa till att utveckla verksamheten.

Jobbet kan också ibland upplevas ensamt. Det som då är en stor fördel med SLSO:s organisation är att det finns bra verksamhetsstöd i form av ekonomi, hr och kommunikation för att nämna några exempel. Jag vet alltid vart jag kan vända mig och det tycker jag känns bra, det är en trygghet för mig. Jag träffar också andra verksamhetschefer i regelbundna möten. Vi har dels lite mer formella möten med vår chef, men ses också i vårt chefsnätverk där vi pratar om stora och små saker som dyker upp i verksamheten. Vi bollar mycket med varandra. Det är skönt.

Jag kan vara med och utveckla primärvården. Det finns mycket som pågår högre upp i organisationen där jag har möjlighet att vara med.

Nya chefer får stöd

Som ny verksamhetschef finns det ett bra introduktionsprogram. Du får också gå en bra bas-utbildning. Och du blir tilldelad en mentor.

Att vara mentor blir en påminnelse till mig själv om hur det faktiskt var att komma ny och minnas alla de frågeställningar som fanns då. Det gör att jag själv får tänka till lite extra över mitt eget arbetssätt.

Frihet att leda vårdcentralen

Det finns mycket som gör att jag trivs som verksamhetschef i min verksamhet. Dels tycker jag det är så roligt att leda verksamheten, vara med och utveckla den och styra och ställa lite på ett sätt som jag tror på. Och jag tycker också så mycket om att vara nära medarbetarna, träffa patienterna och finnas på plats. Det tycker jag är jättehärligt med jobbet.
Tack, Åsa!