Caroline Bohman sjuksköterska beroendemottagning

Caroline Bohman jobbar som psykiatrisk sjuksköterska på en beroendemottagning.

Caroline Bohman

Vad driver dig i jobbet?

Det som driver mig i jobbet är att jag vet att jag kan hjälpa en människa att göra en förändring i sitt liv. Jag vet det för jag har sett det och det är inte omöjligt.

Och tycker människan jag möter att det är omöjligt så är det mitt uppdrag att försöka hitta de här positiva delarna, som man kan lyfta, och visa att det inte är kört. Det driver mig. Och att man ser att patienterna tillfrisknar. Det går bra! Det är ju fantastiskt.

Vad känner du att du och dina kollegor bidrar med?

Framför allt att vi hjälper patienterna tillbaka till ett mer fungerande liv. Och kanske en stärkt självkänsla. Att man går från att ha otroligt mycket tyngd på det negativa i ens liv, det negativa för en själv, den negativa känslan mot andra.

Och att försöka vända den känslan hos patienten och att försöka hitta det positiva. Att försöka lyfta det här. Och att man ser att patienten successivt kommer tillbaka till det och hittar positiva förmågor hos sig själv. Kan se framåt i tiden och tänka att det kanske kan bli bra.

Hjälper man patienten till ett bättre liv och till ett tillfrisknande så hjälper man ju också anhöriga och barn. Ett beroende kan ju drabba vem som helst. Alla kan hamna i situationer i livet när man inte pallar med, helt enkelt.

Många patienter har gått igenom den här processen flera gånger och fallit tillbaka. Det är lite så en beroendesjukdom ka se ut. Men att man någonstans liksom blir det ställföreträdande hoppet för den här patienten – att det kan gå bra. Att man inte släpper det.

Jag ger aldrig upp. Det brukar jag säga till mina patienter, att jag ger inte upp utan jag är här.

Vilka egenskaper krävs i ditt jobb?

I mitt arbete så krävs det framför allt att man har ett empatiskt förhållningssätt. Att man ser hela människan och att man är lugn. Och att man har förmåga att höra vad som sägs bakom det sagda ordet, att man har den lyhördheten. Och att man har ett intresse för människor.

Skulle du välja samma yrke om du skulle välja om?

Ja samma. Jag älskar mitt jobb. Jag gör verkligen det. Det är ett fantastiskt jobb.

Tack Caroline.