Erika Törnqvist, dietist rehab

Erika Törnqvist har jobbat som dietist i tio år. Idag arbetar hon på Kista Rehab. Som dietist måste man älska mat och vilja hjälpa människor, säger Erika. Se filmen med henne här.

Erika Törnqvist

"Man måste älska mat och vilja hjälpa människor." 

Vad driver dig i jobbet?

Det som driver mig som dietist, det är att man behandlar olika sjukdomar med maten. Kosten är medicin och när man träffar olika patienter försöker man anpassa maten efter behandlingen. Det är det som driver mig mest.

I Kista, till exempel, hjälper det inte med tallriksmodellen, för de äter inte potatis. Så det blir att man anpassar ingredienser till vissa kulturer. Andra äter naan-bröd, andra äter ris. Så man måste anpassa på bästa sätt för behandlingen, så att du får äta så bra som möjligt.

Varierar diagnoserna beroende på var du jobbar i Stockholm?

De är olika beroende på vilken stadsdel man är i Stockholm. I vissa delar märker man att det är mycket barnfetma, mycket diabetes, fetma bland vuxna. I andra delar är det mer allergier, matvägran hos barn och magproblem, och det är oftast på grund av stress för man har så mycket på gång.

Vad är det bästa med att jobba här?

Det bästa är mina kollegor – jag har underbara kollegor – och alla patienter.

Vad känner du att ni ger patienten?

Målet är att förbättra livskvaliteten och ge dem kunskap och hopp, så att de klarar behandlingen. Och kunskap – man måste lära dem varför de ska göra si eller så: träning, maten, kosten.

För om de inte vet, då blir man inte motiverad. Då gör man ingenting. Motivation är A och O för behandlingen, så att du ska lyckas och bli så frisk som möjligt.

Vilka egenskaper behövs i ditt yrke?

Man måste älska mat, annars går det inte. Man ska vilja hjälpa människor, och träffa olika människor så man måste vara social. Kunnig. Man ska vara nyfiken, lyhörd.

Man kan inte bara komma med ett papper och säga ”Så här ska du göra”. Man ska veta hur de äter, vad de äter, hur de lever, deras tider, arbetet, familjesituationen. På det sättet lyckas man.

Tack Erika!

Jobba med Erika

Vill du ha ett lika roligt arbete som Erika? Här hittar du alla våra lediga tjänster för dietister.