Geriatrik är framtidens vård

"Jag har jobbat inom geriatriken en längre tid och vet precis som du att det är långt ifrån långvård. Flödet under dagen är allt från akuta insatser till att få ta del av hur vår behandling ger effekt för patienten."

Se filmen om jobbet inom geriatriken!

Geriatrik - Från akutvård till att se resultat av insatser

Geriatrik är framtidens vård

"Jag har jobbat inom geriatriken en längre tid och vet precis som du att det är långt ifrån långvård."

 

" Jag har jobbat inom geriatriken en längre tid och vet precis som du att det är långt ifrån långtvård. Flödet under dagen är allt från akuta insatser till att få ta del av hur vår behandling ger effekt för patienten. 

Vi har också en stor utbildningsverksamhet med anknytning till flera forskningsgrupper. 

Geriatriken ger en bred kompetens och jag utvecklar den kliniska blicken. Hit kommer många studenter av olika kategorier. Teamet med olika yrkesprofessioner och sättet vi delar kunskap på gör att vi ständigt lär och utvecklar oss. 

Det är komplexa patientfall där multisjukdomar och biverkningar kan bli livshotande för en skör patientgrupp. Det gör att jag behöver arbeta likt en detektiv för att kunna ge den bästa vården. 

Jag hinner se effekten av våra insatser och få en relation till patienten som i många fall återkommer till avdelningen efter en kortare eller längre tid hos oss.

Här trivs jag med tempoväxlingar och utmanande patientfall. 

Geriatriken är framtidens vård, med en växande befolkning som lever allt längre."