”Jag bestämde mig för att bli barnmorska när jag var sex år”

Helene Argulander har alltid vetat att hon ville bli barnmorska. Det som ger henne energi i jobbet är all positiv feedback och alla möten med kvinnor och familjer. Läs hela intervjun här. 

Helene Argulander

Helene jobbar på Skärholmens barnmorskemottagning och under sina 33 år i yrket har hon samlat på sig många erfarenheter. 

Hur kom det sig att du valde barnmorskeyrket?

– Jag har velat bli barnmorska så länge jag kan minnas. När jag var liten hade jag och mina kompisar sådana där vänböcker där man skriver i favoritdjur och liknande saker. Under ”Jag vill bli när jag blir stor” skrev jag "barnmorska".

Vad ger dig energi i jobbet?

– Det är nog all positiv feedback. Och alla möten, med kvinnor och familjer. Att träffa människor i alla åldrar och från alla delar av världen. Alla är olika men i samma situation.

Vad är det viktigaste du och kollegorna bidrar med?

– Jag tror det är att bekräfta kvinnan. Det är något väldigt speciellt att bära ett barn och det är känsloladdat både för kvinnan och partnern. Många är tacksamma över att ha en professionell person att prata med, även om svåra saker.

– Det är väldigt skönt och givande att ha erfarenheten och kunna finnas där och hjälpa till.