Janine Semius brukarinflytandesamordnare

Janine Semius är metodstödjare och brukarinflytandesamordnare inom vuxenpsykiatrin, Norra Stockholms Psykiatri. Det som driver henne mest är mötena med patienter och närstående, kolleger och studenter, vårdgrannar och representanter från intresseföreningar. Se filmen här.

Janine Semius

"Mötena med patienterna, med närstående, med kollegorna förstås och med studenter, med representanter ur intresseföreningar, vårdgrannar."

Vad i jobbet driver dig?

Det som driver mig mest det är mötena. Mötena med patienterna, med närstående, med kollegorna förstås och med studenter, med representanter ur intresseföreningar, vårdgrannar.

Alltså alla typer av möten och att få det konstruktivt – det ger mig jättemycket. Att vitalisera möten, att få in en energi i möten tycker jag också är viktigt – och jag tycker om det.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag tycker att det är så fantastiskt att jag jobbar i BISAM-funktionen, Brukarinflytandesamordnarfunktionen, med personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, av psykiatrisk vård och som har återhämtat sig.

Vilka egenskaper är viktiga i ditt jobb?

Jag tror att jag har en förmåga att möta... när man är i en utsatt position, tänker jag, så tror jag att jag har en speciell förmåga att knyta an. Det tror jag i och med att jag har min multikulturella bakgrund och även närståendebakgrunden. Det tror jag. 

Och jag tycker att det här med bemötande är också jätteviktigt, förstås. Hur vi bemöter varandra och jag vet att patienter säger också i patientforum som vi har, vi BISAM på heldygnsvårdsavdelningarna, så säger patienter att jag tycker att det är jätteviktigt att någon tittar mig i ögonen och säger hej, gärna med mitt namn. Och sådana... ofta är det sådana här basala saker som ger en sådan effekt.

Jag tycker att det är jätteviktigt att när man är patient inne på heldygnsvården eller i öppenvården, att man ska ha möjlighet att säga vad man tycker och tänker och att det ska tas emot på ett bra sätt. Det tycker jag är jätteviktigt.

Och sedan har vi förstås en jätteviktig faktor och det är hoppet. Att det alltid finns möjlighet till förändring. Det är en sådan här jätteviktig faktor som jag alltid har med mig och som jag ser att många av mina kollegor också har med sig.