Jenny Larsson enhetschef geriatrik

Inom geriatriken har vi den kompetens som behövs för att ta hand om de sköra äldre genom att arbeta i tvärprofessionella team där vi lyfter viktiga fokusfrågor som till exempel nutrition, munhälsa, risk för fall, hälsa och livskvalitet.

Jenny Larsson

Vad tycker du att du och dina medarbetare bidrar med?

- Vi på geriatriken har den kompetens som behövs för att ta hand om de sköra äldre. Tyvärr ligger den geriatriska patienten allt för länge på akutmottagningar, vilket innebär försämrad hälsa. Önskvärt vore att de patienter som har behov av det geriatriska teamet kommer till oss så fort som möjligt. Vi arbetar i tvärprofessionella team där vi lyfter viktiga fokusfrågor som nutrition, munhälsa, och risk för fall. Det handlar om hälsa och livskvalitet både nu, under vårdtillfället men också på sikt. Vi strävar efter att upprätthålla patientens egenförmåga och sätter upp individuella mål för vårdtiden som dagligen utvärderas och uppdateras.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det är alla fantastiska medarbetare och kollegor som gör mitt arbete spännande och roligt. En viktig del i mitt jobb är att få gruppen att arbeta mot samma mål och gemensamt ta fram strategier för hur vi ska uppnå dem. Det är här jag känner att jag kan inspirera, motivera och leda. Som medarbetare är det jätteviktigt att få känna sig delaktig för att vi tillsammans ska kunna förbättra vården och kämpa vidare. Jag tycker det är jättekul att ta emot nyutexaminerade sjuksköterskor. Jag tycker om att hjälpa, stötta och guida dem rätt! Att få se en sjuksköterska utvecklas från novis till expert, är en fantastisk resa att vara med på.

Vilka egenskaper krävs för att vara en bra chef?

- Man måste ha tålamod, vara lyhörd, ta sig tid och lyssna på sina medarbetare. Att vara ödmjuk, kunna sätta gränser, ställa rimliga krav och förmå alla att sträva åt samma håll. En förutsättning för att vara en bra chef i vården, tycker jag, är att ha jobbat många år själv som sjuksköterska och faktiskt förstå de utmaningar vi som vi står inför idag. Även om det är väldigt roligt att vara chef kan det stundtals vara ganska krävande på olika sätt.

Skulle du välja samma yrke om du skulle välja igen?

- Ja jag har funderat på det flera gånger under min karriär och jag kan inte komma på någonting jag hellre skulle vilja göra. När man har jobbat länge inom vården och man mäter mycket i liv eller död så blir alla andra yrken rätt ointressanta, så är det för mig.

Tack Jenny!

Vill du också jobba inom geriatrik hos oss?

Vi söker alltid nya förmågor till någon av våra två geriatriska kliniker - Jakobsbergsgeriatriken och Sabbatsbergsgeriatriken.

Du hittar alla våra lediga jobb i Region Stockholms jobbank. 

Välkommen med din ansökan!

Publicerad: 2019-06-04