Johanna Elnäs arbetsterapeut

Johanna Elnäs har jobbat som arbetsterapeut i nio år. Här berättar Johanna om hur det är att jobba som arbetsterapeut i Neuroteamet, Rehab Nordväst . - Jag inspireras av mina patienter och att se dem gå framåt i sin rehabilitering säger Johanna i filmen.

Johanna Elnäs

"Jag inspireras av mina patienter och att se dem gå framåt i sin rehabilitering."

Vad driver dig i jobbet?

När det går framåt för patienterna och man ser att de förbättras i en aktivitet eller någonting som de har tyckt varit väldigt svårt från början som helt plötsligt börjar fungera och man ser att de blir jätte superglada och att vardagen fungerar lättare helt plötsligt, då känner man som arbetsterapeut att man har lyckats, det är jättekul.

Jag inspireras av mina patienter och att se dem gå framåt i sin rehabilitering, det känner jag att jag blir driven utav.

Vad har patienterna lärt dig?

Vara en problemlösare och att ständigt tänka nytt, att se på varje ny patient jag träffar som ett tomt blad. Att komma helt fördomsfri och försöka förstå vad behöver den här personen? Vad behöver den här personen för hjälp och stöd i vardagen.

Vilken är den viktigaste lärdomen?

Den viktigaste lärdomen tycker jag är att inte ta någonting för givet. Att när man träffar patienten att alltid försöka se vad är det här för person som jag har framför mig? Att se en ny patient som ett oskrivet blad och att man börjar från början med varje person som man träffar.

Vad bidrar du och dina kollegor med till patienten?

Ge hopp hos en patient. Att man har möjlighet att träffas antingen på mottagning eller i patientens hem, och att man kan bidra med trygghet och hopp.

Vad är det bästa med att jobba här?

På den här arbetsplatsen tar vi hand om varandra och vi har verkligen roligt tillsammans och det är väldigt viktigt för mig att man känner att man har kul och att man får utvecklas tillsammans med kollegor som är erfarna och har mycket kompetens. Därför stannar jag kvar.

Jobba med oss

Vill du ha ett lika givande jobb som våra arbetsterapeuter? Du hittar alla våra lediga tjänster för arbetsterapeuter i Region Stockholms jobbank.