"Bra struktur skapar trygghet!

Arbetet med patienter, utrymmet för kompetensutveckling och den goda stämningen bland kollegorna. Det är vad Linda Andersson, sjuksköterska inom Norra Stockholms psykiatri, uppskattar mest med sitt jobb. Läs intervjun med Linda här.

Linda Andersson

Linda Andersson utbildade sig till sjuksköterska vid Örebro universitet. Det som lockade henne att arbeta inom psykiatrin var intresset för människor.

– Jag arbetade ett tag på en somatisk akutmottagning, där var mötena väldigt snabba och det fanns ingen tid för uppföljning. I psykiatrin får man möjlighet att lära känna patienterna och människan bakom på ett helt annat sätt. Även om det naturligtvis kan vara stressigt finns tiden att föra samtal och försöka förstå varför folk mår som de gör.

Hon arbetar sedan fyra år på en av Norra Stockholms psykiatris allmänpsykiatriska heldygnsvårdsavdelningar.

– Jag fick en bra känsla redan vid första intervjun, som var mer av ett samtal, då jag träffade enhetschefen och den medicinskt ansvariga läkaren. Sedan fick jag möta personalen och känna av stämningen och avdelningen, något som var värdefullt både för mig och dem.

Jobbar tillsammans med patienterna

Som sjuksköterska inom heldygnsvården har Linda många stödsamtal med patienterna.

– Vi skriver omvårdnadsplaner tillsammans med patienterna där vi sätter upp mål som är nåbara för varje individ. Vi arbetar ihop med patienterna och motiverar dem genom samtal att följa veckoscheman och vara med på olika aktiviteter på avdelningen. Det känns bra att kunna göra skillnad för patienterna.

– Jag är även arbetsledare där jag delegerar och ser till att passet flyter på. Vi arbetar mycket i team och jag ansvarar för att det fungerar mellan olika yrkesgrupper. Jag är även mentor åt, och handleder, våra studenter.

I teamen ingår sjuksköterskor, skötare, kurator och psykolog.

– Samarbetet är väldigt bra. Sjuksköterskor och skötare jobbar tätt med varandra och vi gör egentligen ingen skillnad på professionerna i själva omvårdnadsarbetet. Att vi hjälps åt och har en bra struktur gör att man känner sig trygg i sitt arbete.

Pluggar till specialistsjuksköterska

Linda tycker att Norra Stockholms psykiatri erbjuder stora möjligheter till personlig utveckling.

– Just nu vidareutbildar jag mig till specialistsjuksköterska i psykiatri på halvfart och har ett år kvar. Specialistutbildningarna är något kliniken verkligen satsar på. Sedan finns det flera interna och externa utbildningar att gå. Kliniken ligger också i framkant när det gäller forskning och utveckling. Det drivs flera projekt inom olika områden och är man intresserad uppmuntras man att forska själv.

– Jag tycker också att man ser till att medarbetarna mår bra och det är en god stämning i personalgruppen. Det är ett väldigt öppet klimat och vi har roligt tillsammans, det är trivsamt. Kliniken främjar också friskvård vilket är väldigt positivt, säger Linda Andersson.