Guldstjärna: Krishantering via nätet Årets Innovation

Internetpsykiatrin inom Psykiatri Sydväst blev Årets innovation 2021. De fick priset för sitt projekt att med ett nytt individanpassat KBT-baserat krishanteringsprogram via internet, för personer som utvecklat psykisk ohälsa till följd av covid-19-pandemin eller andra kriser.

Just nu pågår vidare pilottestning av programmet med patienter på Internetpsykiatrin. Det kommer att vara öppet för anmälningar under hösten 2022 efter ett kort sommaruppehåll. 

Hör Erik Forsell berätta mer i filmen. Du kan välja om du vill se filmen med text eller inte genom att klicka på CC-knappen.

En film om Internetpsykiatrins nya behandling, vilken fick priset Årets Innovation.

Skriven version av filmen

Vill du hellre läsa en nedskriven version av vad som sägs i filmen, så hittar du den här: Guldstjärna: Krishantering via nätet Årets innovation - transkriberad (länken öppnas i det här fönstret)

Vill du veta mer?

På webbplatsen för Stockholms läns sjukvårdsområdes Kvalitetsbokslut hittar du fler exempel på framgångsrika projekt under 2021: kvalitetsbokslutslso.se (länken öppnas i nytt fönster)

Det är innovationsfonden inom Region Stockholm som varje år delar ut priset för bästa innovation inom regionen.

Publicerad 2022-05-23