Guldstjärna: Krishantering via nätet Årets Innovation – transkriberad

Internetpsykiatrin inom Psykiatri Sydväst blev Årets innovation 2021. Det är en av Guldstjärnorna i Stockholms läns sjukvårdsområdes Kvalitetsbokslut 2021.

De fick priset för sitt projekt att med ett nytt individanpassat KBT-baserat krishanteringsprogram via internet, för personer som utvecklat psykisk ohälsa till följd av covid-19-pandemin eller andra kriser.

Just nu pågår vidare pilottestning av programmet med patienter på Internetpsykiatrin. Det kommer att vara öppet för anmälningar under hösten 2022 efter ett kort sommaruppehåll. 

Här kan du läsa en transkribering av filmen om Årets Innovation.

Jag heter Erik Forsell jag är legitimerad psykolog och forskare och jobbar på Internetpsykiatrin Stockholm på Psykiatri Sydväst.

Målet med det här projektet har ju varit att ta fram en internetbaserad problemlösningsbehandling för personer som befinner sig i en kris. Från början var det på grund av coronapandemin, men vi tänker oss också att det här skulle kunna vara användbar för personer som befinner sig i en kris på grund av andra anledningar.

De internetbaserade behandlingsprogrammen som vi har sedan tidigare bygger på diagnosspecifika behandlingar och metoder, för personer som har specifik diagnos. Som till exempel har depression, hälsoångest eller insomi. De fungerar väldigt bra så länge patienten passar in ganska väl i den diagnosen.

För att kunna skräddarsy behandlingen till den enskilde individen, som kan ha en ganska spretig kombination av olika symtom eller problemområden som har dykt upp. Kanske då sorg kunde vara vanligt om man har förlorat någon, eller att man har nydebuterad hälsoångest, att man har problem med sömnen, att man har börjat dricka mer alkohol. Det är saker som vi har tagit fram fördjupningsmoduler av, tillsammans med områdesexperter och forskare.

Det allra först steget i den här behandlingen är att få koll på grundbehoven. Så att den patienten vi möter verkligen vet att, innan vi börjar prata om högre kognitiva svårigheter kring hur man tänker kring sina känslor så måste man också se om man har ätit nyligen, har sovit nyligen och har någon slags kontakt med sin omgivning.

Det var något som jag inte har jobbat med tidigare och som jag tycker var väldigt givande att försöka fördjupa sig i.

Fördel med det här är att vi hoppas på det här sättet att kunna föregå utvecklingen för en del av de här personerna, som kanske vi annars hade träffat om några år när de fått mer etablerade problem. Så nu vill vi ha ett utrymme för folk att vända sig till oss i ett ganska tidigt skede och kunna minska behovet av sociala insatser eller psykiatriska insatser längre fram.

Tanken är att nu tar vi fram den här behandlingen på grund av corona-pandemin. Det var det som sparkade i gång det hela. Men vi bygger behandlingen så att vi ska kunna ändra det innehållet, så att man kan komma till oss oavsett vilken kris det är man går igenom. Det är saker som händer hela tiden i folks liv.

Titta på filmen

Vill du hellre titta på filmen så hittar du den här: Guldstjärna: Krishantering via nätet Årets Innovation (länken öppnas i det här fönstret) Du kan själv välja om du vill se filmen med text eller inte. 

Vill du veta mer?

På webbplatsen för Stockholms läns sjukvårdsområdes Kvalitetsbokslut hittar du fler exempel på framgångsrika projekt under 2021: kvalitetsbokslutslso.se (länken öppnas i nytt fönster)

Det är innovationsfonden inom Region Stockholm som varje år delar ut priset för bästa innovation inom regionen.